El Banc d'Espanya alerta que la sobrevaloració de l'habitatge pot portar a correccions brusques

El Banc d'Espanya estima que el preu de l'habitatge durant l'any 2004 va estar sobrevalorat entre un 24% i un 35%, encara que considera que l'escenari futur més probable és el d'una desacceleració de l'augment dels preus. De fet, adverteix sobre la possibilitat que es produeixin correccions brusques a la baixa. En el seu informe anual també critica les polítiques del Ministeri de la Vivenda per fomentar el mercat de lloguer, basades excessivament en les subvencions, segons l'entitat bancària.
El Banc d'Espanya alerta que la sobrevaloració de l'habitatge pot portar a correccions brusques
Madrid

El Banc d'Espanya alerta que la sobrevaloració de l'habitatge pot portar a correccions brusques

El Banc d'Espanya estima que el preu de l'habitatge durant l'any 2004 va estar sobrevalorat entre un 24% i un 35%, encara que considera que l'escenari futur més probable és el d'una desacceleració de l'augment dels preus. De fet, adverteix sobre la possibilitat que es produeixin correccions brusques a la baixa. En el seu informe anual també critica les polítiques del Ministeri de la Vivenda per fomentar el mercat de lloguer, basades excessivament en les subvencions, segons l'entitat bancària.
Actualitzat
Continuen els preus excessius al mercat de l'habitatge. L'autoritat monetària espanyola estimava que el grau de sobrevaloració dels pisos a mitjans del 2002 se situava entre el 8 i el 20%. Un any més tard, aquesta sobrevaloració es va situar entre el 14 i el 23% i el Banc d'Espanya estima que el preu de la vivenda durant l'any 2004 va estar sobrevalorat entre un 24% i un 35%.

Malgrat aquest augment, el Banc d'Espanya considera com a escenari futur més probable una "eliminació paulatina i ordenada" de la sobrevaloració, basada en una desacceleració dels preus, que en el primer trimestre de l'any van pujar un 15,7% enfront el 17,4% registrat al tancament de 2004, segons dades del Ministeri de Vivenda.

El Banc d'Espanya explica en el seu informe anual corresponent a l'exercici de l'any 2004 que el mercat de l'habitatge ha estat exposat a una important successió de xocs de demanda durant els darrers anys, derivats dels canvis registrats en variables com el grau d'estabilitat macroeconòmica, les expectatives sobre rendes futures de les llars, els tipus d'interès, la demografia o la demanda de la segona vivenda per part de residents i no residents.

L'entitat critica les mesures del Ministeri de Vivenda per fomentar el mercat de lloguer. "Es basen excessivament en el recurs del finançament subvencionat, i no aborden de manera suficient aspectes rellevants per assegurar el funcionament d'aquest mercat, com podria ser la revisió de la llei d'arrendaments urbans, o ho fan de forma indirecta, a través, per exemple, de la cobertura de la subscripció d'una assegurança contra impagament", explica.

Correccions brusques

El Banc d'Espanya adverteix que com a conseqüència d'aquesta sobrevaloració del mercat immobiliari "també s'ha incrementat la probabilitat que la correcció del desajustament actual pugui adquirir una intensitat significativa". L'autoritat dirigida per Jaime Caruana explica que tradicionalment l'economia espanyola s'ha caracteritzat per absorbir de forma gradual aquestes desviacions de preu, per la qual cosa no preveu "correccions brusques" en aquest cas.

No obstant, en el seu informe anual reconeix que les famílies compten ara amb un major nivell d'endeutament i menys estalvis, davant la qual cosa són "potencialment més sensibles" a possibles pertorbacions que puguin afectar de manera negativa la seva capacitat de fer front als pagaments derivats de l'endeutament.

NOTÍCIES RELACIONADES