El banc creditor podrà imposar acords de refinançament a les empreses amb dificultats

Madrid (ACN).- El ministre de Justícia, Francisco Caamaño, ha explicat les novetats de la reforma de la Llei concursal que se centren sobretot en la fase prèvia al concurs de creditors i que intenten afavorir acords entre l'empresa amb dificultat i el creditor per evitar la insolvència definitiva. Per aquest motiu, el banc podrà imposar-se als creditors minoritaris quan representen més del 75% del passiu de l'empresa i que la empresa compti amb un projecte de viabilitat aprovat per un expert independent i homologat per un jutge. La reforma aprofundeix en la línia de la simplificació, agilitació i abaratiment del procés de concurs.
El banc creditor podrà imposar acords de refinançament a les empreses amb dificultats

El banc creditor podrà imposar acords de refinançament a les empreses amb dificultats

Madrid (ACN).- El ministre de Justícia, Francisco Caamaño, ha explicat les novetats de la reforma de la Llei concursal que se centren sobretot en la fase prèvia al concurs de creditors i que intenten afavorir acords entre l'empresa amb dificultat i el creditor per evitar la insolvència definitiva. Per aquest motiu, el banc podrà imposar-se als creditors minoritaris quan representen més del 75% del passiu de l'empresa i que la empresa compti amb un projecte de viabilitat aprovat per un expert independent i homologat per un jutge. La reforma aprofundeix en la línia de la simplificació, agilitació i abaratiment del procés de concurs.