El 9% dels nadons són prematurs i d'aquests, el 85% tira endavant

El nombre de nadons que neixen abans de la setmana 37 de gestació, és a dir, que són prematurs, s'ha doblat els últims deu anys. Actualment a Espanya representen el 9% dels nadons i la dada positiva és que el 85% d'aquests sobreviuen gràcies als avenços en l'atenció que reben. Els motius que expliquen l'augment dels naixements prematurs són fonamentalment els embarassos múltiples com a conseqüència de determinats hàbits de control de la natalitat i les tècniques de reproducció assistida. També hi contribueix l'estrès que viu la dona que treballa i està en gestació i l'edat, cada cop més tardana, a l'hora de tenir el primer fill.
Madrid

El 9% dels nadons són prematurs i d'aquests, el 85% tira endavant

El nombre de nadons que neixen abans de la setmana 37 de gestació, és a dir, que són prematurs, s'ha doblat els últims deu anys. Actualment a Espanya representen el 9% dels nadons i la dada positiva és que el 85% d'aquests sobreviuen gràcies als avenços en l'atenció que reben. Els motius que expliquen l'augment dels naixements prematurs són fonamentalment els embarassos múltiples com a conseqüència de determinats hàbits de control de la natalitat i les tècniques de reproducció assistida. També hi contribueix l'estrès que viu la dona que treballa i està en gestació i l'edat, cada cop més tardana, a l'hora de tenir el primer fill.
Actualitzat

Malgrat que cada vegada sobreviuen més nadons prematurs, aquest fenomen representa un problema de salut més important tant per la taxa de mortalitat com pels costos que comporta l'atenció mèdica. Els nadons de menys de 1.500 grams consumeixen el 65% dels recursos destinats a l'assistència perinatal i provoquen el 31% de les estades hospitalàries. Tot i això, el cost és menor que el de mantenir un ancià en una unitat coronària o un individu amb insuficiència renal crònica sotmès a hemodiàlisi.

La taxa de naixements prematurs s'ha duplicat en els últims deu anys. Avui dia l'1,5% del total de nadons pesen menys de 1.500 grams. L'any 2005 van néixer a Espanya 465.616 nens, més de 35.000 eren prematurs, i més de 6.000 pesaven menys de 1.500 grams.

La mortalitat perinatal a Espanya és de les més baixes d'Europa, entre el 7 i el 8 per mil i, entre els més prematurs se situa al voltant del 15% global. De fet, entre aquests nens, la mortalitat està molt lligada a l'edat gestacional i el pes. Els prematurs de 900 grams gairebé mai moren però els de 600, sí.

Però a pesar dels avenços, hi ha molts nadons prematurs que tenen seqüeles greus i a més, els especialistes coincideixen a dir que els nadons de menys de 23 setmanes de gestació i amb menys de 500 grams de pes és difícil que sobrevisquin a una intervenció quirúrgica. La immaduresa de l'aparell respiratori i l'hemorràgia cerebral són els problemes que han d'afrontar en les seves primeres hores els més petits. Més estrany, tot i que pot passar, és que els gèrmens no responguin als tractaments, com va passar a l'Hospital 12 de Octubre, cosa que va provocar la mort de tres nadons.

NOTÍCIES RELACIONADES