El 63% dels espanyols no utilitzen internet i la majoria dels que ho fan són joves

Sis de cada deu espanyols no utilitzen internet i els que sí que ho fan són majoritàriament joves. Són algunes de les dades que revela un estudi de la Fundació BBVA, que també informa que el 40% dels usuaris de la xarxa admeten haver descarregat alguna vegada música o pel·lícules. L'informe s'ha elaborat d'acord amb entrevistes personals a més de sis mil persones i busca conèixer més detalladament els efectes de la fractura digital a Espanya. També en l'àmbit d'internet, s'ha fet públic que prop de 70.000 catalans han après a navegar per internet gràcies a la campanya tots.es.
El 63% dels espanyols no utilitzen internet i la majoria dels que ho fan són joves
Barcelona / Madrid

El 63% dels espanyols no utilitzen internet i la majoria dels que ho fan són joves

Sis de cada deu espanyols no utilitzen internet i els que sí que ho fan són majoritàriament joves. Són algunes de les dades que revela un estudi de la Fundació BBVA, que també informa que el 40% dels usuaris de la xarxa admeten haver descarregat alguna vegada música o pel·lícules. L'informe s'ha elaborat d'acord amb entrevistes personals a més de sis mil persones i busca conèixer més detalladament els efectes de la fractura digital a Espanya. També en l'àmbit d'internet, s'ha fet públic que prop de 70.000 catalans han après a navegar per internet gràcies a la campanya tots.es.
Actualitzat
Quan falten pocs dies per celebrar el Dia d'Internet, el proper 25 d'octubre, la Fundació BBVA ha presentat un informe sobre l'ús de la xarxa a Espanya que mostra que la fractura digital a l'Estat no és només digital, sinó també social. El director de la Fundació BBVA, Rafael Pardo, i la responsable de la Unitat d'Estudis d'Opinió Pública de la mateixa fundació, Javiera Barandiarán, l'han presentat aquest dijous.

El 63% dels espanyols no es connecten mai a internet i els factors que hi influeixen no són només l'edat sinó també l'educació, el gènere, la classe social i els recursos econòmics. Per molta gent gran, internet es veu com una cosa que no serveix per a res. La "falta d'interès i la percepció de no utilitat" de la xarxa són, per Javiera Barandiarán, les causes per les quals, a partir d'una certa edat, la població no es connecta a internet. Més del 60% dels internautes són menors de 36 anys i un 8% dels usuaris potencials de la xarxa, sobretot joves, podrien connectar-s'hi el 2006, ja que no els falta interès, sinó temps o recursos.

Amb les dades a la mà, des de la Fundació BBVA s'han demanat polítiques més orientades als diferents sectors de la població amb l'objectiu d'impulsar l'accés a internet, encara no instal·lat clarament ni en els serveis ni les compres. La impossibilitat de comprovar el producte i la poca confiança en la trametsa de dades a través de la xarxa són les causes del poc èxit d'aquests sectors. Únicament la compra de viatges ha aconseguit implantar-se en aquest aspecte. D'altra banda, segons Rafael Pardo, "internet no ha ocupat encara els espais públics", ja que l'estudi reflecteix que la gent es connecta preferentment des dels domicilis, els llocs de treball o els centres d'estudi.

En l'àmbit periodístic, el 30% dels internautes llegeixen normalment diaris per internet, tot i que tres quartes parts dels usuaris prefereix la premsa en suport de paper. Al mateix temps, sis de cada deu navegants utilitzen cercadors per trobar informacions. D'aquests, nou de cada deu busquen a través de Google.

Altres dades que ofereix l'estudi són, per exemple, que la meitat de les llars espanyoles disposen d'ordinador i, en molts casos, els propietaris en són els fills. El 84% dels espanyols han utilitzat el correu electrònic en els últims tres mesos i el 21% dels internautes operen amb el seu banc a través d'internet.

Pla d'alfabetització digital

D'altra banda, la Generalitat ha explicat que un total de 69.941 catalans han participat en la campanya de sensibilització gratuïta tots.es, que han promogut les administracions públiques per aprendre a navegar per internet. El secretari general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, ha fet públic que el 77% dels catalans que han participat en aquest "pla d'alfabetització digital" consideren que moure's per la xarxa ha estat fàcil i nou de cada deu estudiants estan interessats a rebre més cursos de formació.

El delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, ha insistit en la idea que "l'avanç tecnològic ha generat un canvi en l'organització social que ha propiciat grans avenços, però que també implica riscos d'exclusió social". Tots.es ha estat una iniciativa conjunta entre l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments, un tipus de col·laboració que el delegat del govern ha desitjat que "es pugui continuar produint".

El director general de l'entitat pública empresarial Red.es, Ramón Palacio, ha assegurat que Catalunya es troba deu punts per sobre de la mitjana espanyola i a l'altura de l'europea pel que fa a internet, tant en el nombre de famílies que tenen internet a casa com en el percentatge de persones que es connecten a la xarxa habitualment.