Educació vol introduir l'anglès a l'educació infantil i en altres classes en tres anys

Educació vol millorar el nivell d'anglès dels estudiants catalans. Hi ha consens que l'anglès és un dels principals dèficits de l'educació catalana i per això, la Generalitat ho vol pal·liar avançant l'inici de l'aprenentatge de l'idioma estranger a l'educació infantil i introduint l'anglès a les classes d'altres matèries com educació plàstica o matemàtiques. Per fer-ho possible, en els pròxims tres anys caldrà ampliar el nombre de professors i millorar la formació dels actuals.
Educació vol introduir l'anglès a l'educació infantil i en altres classes en tres anys
Barcelona

Educació vol introduir l'anglès a l'educació infantil i en altres classes en tres anys

Educació vol millorar el nivell d'anglès dels estudiants catalans. Hi ha consens que l'anglès és un dels principals dèficits de l'educació catalana i per això, la Generalitat ho vol pal·liar avançant l'inici de l'aprenentatge de l'idioma estranger a l'educació infantil i introduint l'anglès a les classes d'altres matèries com educació plàstica o matemàtiques. Per fer-ho possible, en els pròxims tres anys caldrà ampliar el nombre de professors i millorar la formació dels actuals.
Actualitzat
Hi ha una qüestió sobre la qual hi ha consens dins la Generalitat: el nivell d'anglès dels estudiants catalans és força baix i aquest és un dels principals dèficits de l'educació catalana. La Generalitat vol pal·liar-ho avançant l'anglès a l'educació infantil i fent classes d'altres matèries, com educació plàstica o matemàtiques, en anglès. En general, però, el nivell dels mestres tampoc no és l'adequat i caldrà fer un reciclatge profund per arribar als nivells òptims. Per fer això caldrà uns 2.000 mestres d'anglès més, que s'incorporaran a les escoles en els pròxims 3 anys.

A l'escola Gerbert d'Orlhac, de Sant Cugat del Vallès, ja han fet experiència d'algunes de les propostes de la Generalitat. Els alumnes de primer fan tres classes d'anglès a la setmana. L'objectiu del professorat és aconseguir la comprensió global de les classes, que comprenguin el màxim de vocabulari i estructures, fet que demostren "amb gestos, o fent el que els demanes", segons explica una mestra.

Aquesta escola participa en el programa experimental de llengües estrangeres que s'ha iniciat aquest curs, per avançar l'anglès a P-4 i fer altres assignatures en anglès. De moment són 70 escoles i 30 instituts públics, però la intenció és que s'hi afegeixin ràpidament totes les escoles públiques. Per aconseguir-ho, en 3 anys s'incorporaran uns 2.000 mestres d'anglès nous, un 50% més dels que hi ha ara.

L'objectiu final és que tots els centres d'infantil i primària, en un termini d'uns tres cursos, es puguin anar incorporant a aquest pla.

Però el nivell dels mestres especialistes en anglès que surten de la universitat no és prou bo per fer l'ampliació del programa amb garanties d'èxit. En la resta de docents, que hauran de fer part de les matèries de primària i secundària en anglès, el nivell encara és inferior.

Així doncs, la Generalitat creu que s'hauria de fer una operació de reciclatge dels mestres actualment en exercici, perquè el nivell d'anglès fos realment excel·lent, i que aquesta és una qüestió de pressupost i voluntat política.

La conselleria d'Educació està definint com fer aquest reciclatge, que segurament consistirà en cursos intensius i estades a l'estranger. També està pendent el canvi dels plans d'estudis de magisteri, que es vol que garanteixin un nivell d'anglès molt superior a l'actual.