Educació incrementa a 167 euros mensuals el preu d'accés a les guarderies de la Generalitat

La Conselleria d'Educació ha fixat aquesta setmana en 167 euros mensuals el preu dels serveis de les guarderies de la Generalitat. Es tracta de 42 centres, que representen un mínim percentatge del total. Aquesta xifra inclou el servei de menjador. En cas que l'infant no es quedi a dinar el preu es redueix fins als 77 euros. A més, la Generalitat preveu que, quan un alumne estigui abonat al servei de menjador però no hi vagi, se li descomptaran 1,50 euros diaris per cada dia lectiu que no hagi dinat a l'escola. Les xifres representen una lleugera pujada respecte a les taxes del curs 2007-2008, quan una plaça de guarderia costava 163 euros mensuals, i 75 la mateixa plaça sense servei de menjador.
Educació incrementa a 167 euros mensuals el preu d'accés a les guarderies de la Generalitat
Barcelona

Educació incrementa a 167 euros mensuals el preu d'accés a les guarderies de la Generalitat

La Conselleria d'Educació ha fixat aquesta setmana en 167 euros mensuals el preu dels serveis de les guarderies de la Generalitat. Es tracta de 42 centres, que representen un mínim percentatge del total. Aquesta xifra inclou el servei de menjador. En cas que l'infant no es quedi a dinar el preu es redueix fins als 77 euros. A més, la Generalitat preveu que, quan un alumne estigui abonat al servei de menjador però no hi vagi, se li descomptaran 1,50 euros diaris per cada dia lectiu que no hagi dinat a l'escola. Les xifres representen una lleugera pujada respecte a les taxes del curs 2007-2008, quan una plaça de guarderia costava 163 euros mensuals, i 75 la mateixa plaça sense servei de menjador.
Actualitzat
La conselleria ha mantingut algunes de les bonificacions que ja s'aplicaven el curs passat. Així, els nens amb un grau mínim de minusvalidesa estaran exempts de pagar el 30% del preu públic; les famílies nombroses classificades en categoria especial no pagaran, i les de categoria general només hauran de sufragar el 50% del preu.

Les guarderies de la Generalitat, però, són una minoria molt minsa del total de les que hi ha a Catalunya. La majoria de places, aproximadament unes 60.000, el 44% de l'oferta, estan en mans dels consistoris, i les guarderies de titularitat municipal tenen preus més elevats fixats pels ajuntaments de cada municipi. Per exemple, a Barcelona durant aquest curs 2007-2008 costaven 248 euros mensuals, 104 dels quals en concepte de menjador.

El govern català va crear aquests centres als anys 80, però amb l'entrada en vigor de la LOGSE, l'any 1991, la gestió de l'ensenyament de 0 a 3 anys es va traspassar de la Generalitat als ajuntaments.

La resta de guarderies es divideixen entre centres privats subvencionats i no subvencionats.