Educació ha atès aquest curs 10 denúncies de casos confirmats d'assetjament escolar

La Conselleria d'Educació va obrir una línia d'atenció telefònica cap a escoles, pares i inspectors per orientar-los en casos de conflictes. Va començar a funcionar a principis de curs i de moment ja ha atès més de 200 consultes. D'aquestes, la meitat han estat per casos d'agressions verbals i físiques, i per falta de disciplina, i deu han estat casos confirmats d'assetjament escolar.
Educació ha atès aquest curs 10 denúncies de casos confirmats d'assetjament escolar
Barcelona

Educació ha atès aquest curs 10 denúncies de casos confirmats d'assetjament escolar

La Conselleria d'Educació va obrir una línia d'atenció telefònica cap a escoles, pares i inspectors per orientar-los en casos de conflictes. Va començar a funcionar a principis de curs i de moment ja ha atès més de 200 consultes. D'aquestes, la meitat han estat per casos d'agressions verbals i físiques, i per falta de disciplina, i deu han estat casos confirmats d'assetjament escolar.
Actualitzat

Des que va començar el curs, el telèfon 93 400 69 68 ha rebut 225 trucades d'escoles, pares i inspectors educatius que busquen orientació davant de casos de conflicte. D'aquestes, 30 han estat per agressions verbals i 20 per problemes de conducta, falta de disciplina i baralles. S'han fet 15 trucades per agressions físiques, de les quals en 5 casos les víctimes eren professors. Finalment, 25 de les trucades responien a suposat assetjament escolar, de les quals 10 es van confirmar com a autèntic "bullying".


Abans d'arribar a la denúncia, però, es procura que qualsevol problema de convivència es resolgui a les mateixes escoles. Una de les fórmules és el programa de mediació escolar.


Aquesta és una situació simulada en què una formadora instrueix uns quants alumnes. Seran ells mateixos, amb el suport d'un professor, els que mediaran en els conflictes que puguin tenir els seus companys.