Ecologistes en Acció reclama al govern aragonès que consulti els municipis veïns catalans sobre la tèrmica de Mequinensa

Mequinensa (Baix Cinca).- Ecologistes en Acció del Baix Cinca ha reclamat a l'Institut Aragonès de Gestió Ambiental (INAGA) que tingui en compte l'opinió dels municipis veïns de Catalunya en l'expedient d'autorització d'una central tèrmica de carbó que es projecta a Mequinensa. Segons els ecologistes, l'INAGA va sol·licitar, el passat juliol, un informe sobre la sostenibilitat del projecte a diferents institucions municipals aragoneses i, en canvi, va obviar el parer dels municipis catalans propers que es podrien veure afectats tant des del punt de vista ambiental, social i econòmic. Una 'marginació' que consideren 'inacceptable', tot recordant que són nou municipis en un radi de 20 kms.
Ecologistes en Acció reclama al govern aragonès que consulti els municipis veïns catalans sobre la tèrmica de Mequinensa

Ecologistes en Acció reclama al govern aragonès que consulti els municipis veïns catalans sobre la tèrmica de Mequinensa

Mequinensa (Baix Cinca).- Ecologistes en Acció del Baix Cinca ha reclamat a l'Institut Aragonès de Gestió Ambiental (INAGA) que tingui en compte l'opinió dels municipis veïns de Catalunya en l'expedient d'autorització d'una central tèrmica de carbó que es projecta a Mequinensa. Segons els ecologistes, l'INAGA va sol·licitar, el passat juliol, un informe sobre la sostenibilitat del projecte a diferents institucions municipals aragoneses i, en canvi, va obviar el parer dels municipis catalans propers que es podrien veure afectats tant des del punt de vista ambiental, social i econòmic. Una 'marginació' que consideren 'inacceptable', tot recordant que són nou municipis en un radi de 20 kms.