Disminueixen un 7,25% les primeres visites a Terrassa gràcies a la interconsulta virtual en atenció primària i cardiologia

Terrassa (ACN).- L'aplicació d'un sistema d'interconsulta virtual en atenció primària i cardiologia ha reduït un 7,25% les primeres visites entre el 2013 i el 2012 a Terrassa. El Consorci Sanitari de Terrassa aplica aquest model de gestió clínica virtual d'atenció ambulatòria dels pacients cardiològics des del 2012. Es basa en la interconsulta, que permet realitzar en alguns casos una primera valoració de forma no presencial entre els metges d'atenció primària i especialitzada, es fa un seguiment ambulatori de forma protocol·litzada i pactada entre els diferents nivells assistencials i les exploracions complementàries es basen en peticions electròniques i amb criteris de sol·licitud pactat entre els professionals.
Disminueixen un 7,25% les primeres visites a Terrassa gràcies a la interconsulta virtual en atenció primària i cardiologia

Disminueixen un 7,25% les primeres visites a Terrassa gràcies a la interconsulta virtual en atenció primària i cardiologia

Terrassa (ACN).- L'aplicació d'un sistema d'interconsulta virtual en atenció primària i cardiologia ha reduït un 7,25% les primeres visites entre el 2013 i el 2012 a Terrassa. El Consorci Sanitari de Terrassa aplica aquest model de gestió clínica virtual d'atenció ambulatòria dels pacients cardiològics des del 2012. Es basa en la interconsulta, que permet realitzar en alguns casos una primera valoració de forma no presencial entre els metges d'atenció primària i especialitzada, es fa un seguiment ambulatori de forma protocol·litzada i pactada entre els diferents nivells assistencials i les exploracions complementàries es basen en peticions electròniques i amb criteris de sol·licitud pactat entre els professionals.