Dinou municipis i dos consells comarcals demanen participar en la formulació del pressupost 2007-2013 de la UE

Terrassa.- Dinou municipis del Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Garraf, el Barcelonès, el Bages, el Baix Llobregat i l'Alt Penedés, i dos consells comarcals, han signat aquest dilluns la Declaració de Terrassa per demanar que els ajuntaments siguin 'escoltats i considerats' en el procés d'integració europea i, sobretot, en la formulació de les prioritats per al període pressupostari 2007-2013. Els signats treballaran conjuntament per aconseguir rebre un major suport als ens locals per part de les institucions i òrgans comunitaris, així com de l'administració estatal i autonòmica.
Dinou municipis i dos consells comarcals demanen participar en la formulació del pressupost 2007-2013 de la UE

Dinou municipis i dos consells comarcals demanen participar en la formulació del pressupost 2007-2013 de la UE

Terrassa.- Dinou municipis del Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Garraf, el Barcelonès, el Bages, el Baix Llobregat i l'Alt Penedés, i dos consells comarcals, han signat aquest dilluns la Declaració de Terrassa per demanar que els ajuntaments siguin 'escoltats i considerats' en el procés d'integració europea i, sobretot, en la formulació de les prioritats per al període pressupostari 2007-2013. Els signats treballaran conjuntament per aconseguir rebre un major suport als ens locals per part de les institucions i òrgans comunitaris, així com de l'administració estatal i autonòmica.