ANÀLISI

Diners ràpids a preu d'or

L'Agència Catalana del Consum sanciona 14 empreses que atorguen minicrèdits per internet

Actualitzat

Segurament els han vist anunciats en algun diari o televisió. Alguns, fins i tot, sembla que comptin amb l'aval de coneguts presentadors, que lloen les virtuts del producte. Són minipréstecs que es comercialitzen per internet per cobrir necessitats puntuals i que s'han de retornar al cap de pocs dies. Una forma ràpida i pràcticament anònima d'obtenir petites quantitats de diners, diuen. Però què s'amaga darrere d'aquest negoci que l'any passat va moure a Catalunya gairebé 60 milions d'euros?

Com en molts casos, per treure l'entrellat de tot plegat, cal anar a mirar la lletra petita dels contractes dels préstecs. La rapidesa i les poques preguntes a l'hora de concedir-los tenen un preu: els elevats tipus d'interès que es cobren als clients.

Els interessos pels diners que ens deixen i els que ens cobrarien en cas d'impagament del préstec han fet cridar l'atenció d'associacions de consumidors, que els han arribat a qualificar d'usurers. També de l'Agència Catalana del Consum.

A les queixes d'usuaris rebudes (poques, perquè, segons Consum, els usuaris busquen l'anonimat en aquestes operacions i són reticents a donar-se a conèixer presentant denúncies) s'hi van afegir, al llarg del 2016, inspeccions a una vintena d'aquestes empreses que operen per internet. El resultat l'hem sabut avui: 14 empreses sancionades i multes per un total de 411.000 €. El motiu: consideren que aquests minipréstecs inclouen clàusules considerades abusives.

Posem-ne un exemple pràctic, extret d'una de les empreses sancionades per Consum.

Si demanem un crèdit de 300 € a retornar al cap d'un mes, segons el contracte, ens cobraran 96 € en concepte d'interessos. D'entrada, pot semblar una quantitat relativament baixa, però, si ens fixem en la TAE (la taxa anual equivalent) que ens han aplicat en l'operació, trobem que és del 2.830%.

 

Però posem que optem per tornar-lo més ràpid. Al cap de cinc dies. Els interessos baixaran fins als 30 euros. Menys diners, sí, però, compte, perquè el tipus d'interès que ens estan cobrant seria l'equivalent anual a una TAE del 105.000%. Un percentatge astronòmicament superior al que cobren els bancs per operacions similars.

I aquí és on s'agafen les empreses d'aquest sector emergent a l'estat espanyol, però que ja fa anys que funciona en altres països d'Europa. La principal patronal del sector, l'AEMIP, assegura que els elevats tipus d'interès es justifiquen amb les despeses i els riscos que impliquen les operacions que aproven: crèdits que s'atorguen i paguen en qüestió d'hores, sense avals, sense la presència física del client i sense gaires preguntes sobre el destí final dels diners. Consideren que els tipus d'interès aplicats no són abusius i, per això, la majoria de les empreses sancionades han interposat un recurs a les multes de l'Agència Catalana del Consum.

Les dues parts, patronal AEMIP i Consum, estan treballant en l'elaboració d'un codi de conducta al qual es puguin adherir les empreses del sector, i que vagi més enllà del que estipula la llei en matèria de protecció del consumidor. Un codi que ha de millorar la transparència, requisits d'informació, publicitat, mesures per evitar el sobreendeutament i la resolució de conflictes, entre altres aspectes.

Fins que aquest codi de conducta no estigui enllestit, des de Consum, es demana als usuaris que denunciïn qualsevol minipréstec per internet que considerin que conté clàusules abusives i no descarten més inspeccions al llarg d'aquest any.

ESPECIALS RELACIONATS
Anar al contingut