Diccionari d'economia

L'actualitat econòmica afecta molt més del que sovint poden pensar els ciutadans. Veure titulars als diaris amb termes "a priori" massa tècnics, allunya en massa ocasions els lectors dels moviments econòmics. Però els lectors, també són consumidors, i assalariats, i treballadors, i hipotecats... I, per tant, tots plegats som agents de les estructures econòmiques. Allunyar-se'n, doncs, és fugir d'una realitat ben present i, actualment, fins i tot preocupant. El 3cat24.cat pretén, amb aquest diccionari d'economia, apropar-te als termes que tan sovint apareixen als mitjans i explicar-t'ho de manera entenedora. Per elaborar aquest diccionari hem recorregut a fonts pròpies del 3cat24.cat i d'externes com Grec.cat o la Viquipèdia, entre altres recursos.

Actualitzat
A
acció | abús de posició dominant | agència de ràting | amortització | apreciació | aranzel

B
balances fiscals | banca | BCE | BE (Banc d'Espanya) | bo sobirà | bo governamental | borsa | Brent

C
caixa | capitalisme | càrtel | comerç | competència | condonació | convergència | cooperativa | crèdit | crisi

D
dèficit fiscal | dèficit comercial | deflació | demanda | desacceleració | deute sobirà | diàleg social | diner | diversificar | divisa | dòlar | dúmping

E
empresa | especulació | estalvi | estoc | euro | Eurozona | excedent | expectativa | exportació

F
FED | finances | fiscalitat | flux | flux monetari | flux de benefici | fons d'inversió | fusió | futurs

G

G8 | globalització | gravamen

H

harmonització | hipoteca | hipoteca inversa | hisenda pública | "holding"

I

importació | impost | inflació | ingrés | interès | inversió | IPC

L

liberalització | liquiditat | lliure competència | lliure mercat

M

macroeconomia | malversació | mercat | microcrèdit | microeconomia | moneda | monopoli | morositat

N

neoliberalisme

O

opa | OPEP

P

PAC | pacte social | PIB | plusvàlua | pobresa | poder adquisitiu | pressupost | preu | prima de risc | privatització | productivitat | proteccionisme

R

R+D (recerca i desenvolupament) | ràtio | recessió | regulació | renda | rendibilitat | "royalty"

S

salari | sindicat | societat anònima | societat limitada | "subprime" | subsidi | superàvit

T

tarifa | taxa | tipus d'interès | tresor públic | tribut

V

vaga

Z
zona franca
Anar al contingut