Descobreixen les bases neurològiques de la "gramàtica universal" humana

Fa més de quatre dècades, el lingüista nord-americà Noam Chomsky va proposar que tots els llenguatges humans, malgrat la seva varietat, estan predeterminats per una "gramàtica universal" que comparteixen tots els membres de l'espècie "Homo sapiens". Fins ara, la validesa d'aquesta hipòtesi no s'havia pogut demostrar amb proves neurològiques, però segons un estudi publicat a la revista "Nature Neuroscience" sembla que s'ha aconseguit aquest objectiu.
Descobreixen les bases neurològiques de la "gramàtica universal" humana
Llenguatge

Descobreixen les bases neurològiques de la "gramàtica universal" humana

Fa més de quatre dècades, el lingüista nord-americà Noam Chomsky va proposar que tots els llenguatges humans, malgrat la seva varietat, estan predeterminats per una "gramàtica universal" que comparteixen tots els membres de l'espècie "Homo sapiens". Fins ara, la validesa d'aquesta hipòtesi no s'havia pogut demostrar amb proves neurològiques, però segons un estudi publicat a la revista "Nature Neuroscience" sembla que s'ha aconseguit aquest objectiu.
Actualitzat
Després de molts anys d'investigació, la doctora Mariacristina Musso, de la Universitat d'Hamburg, i el seu equip de col·laboradors han aconseguit identificar la regió del cervell humà en què aparentment es localitza la "gramàtica universal" que comparteixen tots els llenguatges humans. En la investigació, els científics van fer aprendre a un grup de 12 adults alemanys tres regles gramaticals d'un idioma estranger (italià o japonès) mentre analitzaven les reaccions del seu cervell amb un escàner. Per exemple, els van ensenyar que en italià, quan algú vol expressar en primera persona que es menja una pizza, s'ha de dir "mangio una pizza", i que no cal començar la frase amb el pronom personal "io" (jo). A continuació, els van ensenyar diverses regles gramaticals falses d'un idioma inexistent però que tenia un lèxic semblant a l'italià o al japonès. Per exemple, els van dir que en italià, si una persona vol negar que algú ha fet alguna cosa, el "no" sempre va darrere de la tercera paraula de la frase, com en l'oració "Maria compra il no caffè (literalment, "La Maria compra el no cafè"). Aquesta construcció sintàctica no existeix en cap idioma conegut i, per tant, violava les normes de la "gramàtica universal" establerta per Chomsky. Aquest experiment va demostrar que l'anomenada àrea de Broca, una regió cerebral involucrada en l'aprenentatge d'un llenguatge, només s'activava en processar les regles gramaticals de l'italià o el japonès real, però mai davant de les normes falses inventades pels científics. Segons la doctora Musso, aquestes observacions suggereixen que a l'àrea de Broca hi resideix la "gramàtica universal" de l'espècie humana.