Creixen a un 8% del total els contractes temporals a estrangers segons Manpower

La meitat dels contractes temporals que es van fer l'any passat al conjunt de l'estat van ser-ho del sector industrial, segons un estudi elaborat per l'empresa de treball temporal Manpower. En concret, la indústria va acumular un 51% dels contractes, seguit del sector administratiu amb un 23% , el comercial amb un 15%, l'hostaleria amb un 6%, i l'informàtic amb un 5%. Els percentatges, molt similars als de l'any anterior, també rebel·len un predomini dels homes en el sector industrial, i de les dones en l'administratiu i comercial. El mateix document també destaca que un 8% dels treballadors eren estrangers, i que un 1,35% eren discapacitats o bé formaven part de grups amb risc de marginació.
Creixen a un 8% del total els contractes temporals a estrangers segons Manpower
Estudi

Creixen a un 8% del total els contractes temporals a estrangers segons Manpower

La meitat dels contractes temporals que es van fer l'any passat al conjunt de l'estat van ser-ho del sector industrial, segons un estudi elaborat per l'empresa de treball temporal Manpower. En concret, la indústria va acumular un 51% dels contractes, seguit del sector administratiu amb un 23% , el comercial amb un 15%, l'hostaleria amb un 6%, i l'informàtic amb un 5%. Els percentatges, molt similars als de l'any anterior, també rebel·len un predomini dels homes en el sector industrial, i de les dones en l'administratiu i comercial. El mateix document també destaca que un 8% dels treballadors eren estrangers, i que un 1,35% eren discapacitats o bé formaven part de grups amb risc de marginació.
Actualitzat
L'estudi, elaborat amb la base de dades de Manpower, revela que el perfil tipus del treballador contractat per a feines temporals és un home jove, d'entre 21 i 25 anys, solter i empleat en el sector industrial. En aquest sector, les feines més demandades van ser l'any passat la de peó, auxiliar administratiu i ajudant de magatzem. Pel que fa al personal administratiu es van emplear auxiliars, secretaris, telefonistes o dependents. Pel que fa al sector comercial, un 23% dels treballadors van fer tasques d'enquestadors. Pel que fa als treballadors estrangers, un 8% del total i en agument, dos de cada tres van ser homes, d'entre 31 i 40 anys i el 70% dels quals es va dedicar al sector industrial.