Creix prop d'un 10% el benefici net de Caixa Tarragona el 2003

Caixa Tarragona ha tancat el 2003 amb un benefici consolidat net de 28,8 milions d'euros, un 9,69% més que l'exercici anterior. Els recursos totals administrats han estat de 4.308 milions d'euros, amb un increment interanual del 13,2%. El crèdit a clients també presenta una tendència a l'alça, amb un total de 2.991 milions d'euros, un 16,21% més que el 2002.
Creix prop d'un 10% el benefici net de Caixa Tarragona el 2003
Tarragona

Creix prop d'un 10% el benefici net de Caixa Tarragona el 2003

Caixa Tarragona ha tancat el 2003 amb un benefici consolidat net de 28,8 milions d'euros, un 9,69% més que l'exercici anterior. Els recursos totals administrats han estat de 4.308 milions d'euros, amb un increment interanual del 13,2%. El crèdit a clients també presenta una tendència a l'alça, amb un total de 2.991 milions d'euros, un 16,21% més que el 2002.
Actualitzat
Caixa Tarragona ha tancat l'any 2003 amb un benefici consolidat net de 28,8 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 9,69% respecte a l'any anterior, segons que ha explicat el seu director general, Rafael Jené. En l'últim exercici, el marge d'intermediació d'aquesta entitat ha obtingut la xifra de 105,1 milions d'euros, cosa que suposa un descens de 0,95% respecte a 2002, mentre que, pel que fa a operacions financeres, el marge ordinari s'ha situat en 142,2 milions d'euros, un 4,52% més que l'any anterior. Al llarg de 2003, els fons d'inversió, assegurances i plans de pensió han augmentat globalment en un 19,03%, mentre que els crèdits a clients ho han fet en un 16,21%. El director general de Caixa Tarragona ha explicat que una altra de les característiques del passat exercici de Caixa Tarragona és l'important descens de la ràtio de morositat, que s'ha situat en un 1,17%, mentre que l'any anterior aquesta era un 0,34% més alta. El balanç positiu de l'exercici de 2003 de Caixa Tarragona obre unes perspectives excel·lents per al present any malgrat els tipus d'interès, que són molt variables i provoquen incertesa entre els clients i inversors, segons que ha dit Jené. La xarxa comercial de Caixa Tarragona s'ha reforçat durant l'any 2003 amb vuit noves oficines a l'Hospitalet de Llobregat, Reus, Tarragona, el Vendrell, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Madrid, a les qual se n'ha de sumar quatre més que s'han obert durant la primera setmana de gener. El director general ha destacat que l'acció comercial s'ha vist molt beneficiada pel constant increment de les transaccions mitjançant Internet, que compta amb més de 74.000 usuaris, fet que ha portat que el 2003 es mogués un volum econòmic de gairebé 800 milions d'euros. Durant l'any passat 2003, els clients de Caixa Tarragona van dur a terme més de 7,5 milions de transaccions per mitjà d'Internet, cosa que suposa un increment del 40%. Entre altres actuacions, destaca també la inversió en obres socials per valor de 5,4 milions d'euros, cosa que ha permès donar impuls a 58 projectes, 27 de caràcter solidari i 31 de caràcter cultural. El conveni firmat entre les caixes d'estalvis catalanes i la Generalitat de Catalunya ha propiciat també que Caixa Tarragona hagi concedit ajudes a 47 projectes més valorats en més de 500.000 euros.