Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

MAPA DE VACUNACIÓ PER COMARQUES

En aquests gràfics indiquem el percentatge de població vacunada en cada territori. La comunitat científica creu que, per assolir la immunitat de grup, caldria com a mínim que entre el 70% i el 90% de la població estigués immunitzada; és a dir, aquí es contempla tant la població que ha estat vacunada com aquelles persones que han generat anticossos per haver passat la Covid. Els experts calculen que amb aquest percentatge els contagis disminuiran notablement, el virus es propagarà més lentament i l'epidèmia podria quedar sota control.

El valor màxim de la gradació de la llegenda creix progressivament a mesura que augmenta el percentatge de població vacunada, mantenint sempre l'evidència dels diferents graus de ciutadania immunitzada al virus entre territoris.

Anar al contingut