Conveni entre la Generalitat i l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura

El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, i el coordinador de l'Oficina Permanent per a Europa de l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura (IICA), José María Fresneda, han firmat un acord de cooperació entre les dues institucions. L'IICA és un organisme especialitzat en agricultura, i té com a missió donar suport en aquests àmbit als estats membres (països de l'Amèrica Llatina i el Carib) mitjançant la modernització del sector rural, de la promoció de la seguretat alimentària i del desenvolupament d'un sector agropecuari competitiu i tecnològicament preparat.
Conveni entre la Generalitat i l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura
Barcelona

Conveni entre la Generalitat i l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura

El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, i el coordinador de l'Oficina Permanent per a Europa de l'Institut Interamericà de Cooperació per a l'Agricultura (IICA), José María Fresneda, han firmat un acord de cooperació entre les dues institucions. L'IICA és un organisme especialitzat en agricultura, i té com a missió donar suport en aquests àmbit als estats membres (països de l'Amèrica Llatina i el Carib) mitjançant la modernització del sector rural, de la promoció de la seguretat alimentària i del desenvolupament d'un sector agropecuari competitiu i tecnològicament preparat.
Actualitzat
La finalitat del conveni és establir les bases de cooperació en matèria agrària i agroalimentària entre Catalunya i els països de l'Amèrica Llatina i el Carib, pel desenvolupament d'aquests últims. L'acord signat preveu incrementar l'accés a la tecnologia per al desenvolupament de l'agricultura i el medi rural dels estats membres de l'IICA, i estableix la col·laboració en l'elaboració d'estudis d'investigació, en formació de tècnics, transferència tecnològica i aplicació de projectes de modernització, entre d'altres.