Com afecta inquilins i propietaris la llei del lloguer que entra en vigor
Aquest dimarts entra en vigor la llei que limita el preu del lloguer (ACN)

Com afecta inquilins i propietaris la llei del lloguer que entra en vigor

El DOGC publica la llei, que s'aplica a partir d'aquest dimarts a 60 municipis amb més de 20.000 habitants

Sílvia Mateu Actualitzat
TEMA:
Habitatge

Aquest dimarts entra en vigor la llei per limitar el preu dels contractes de lloguer nous, que va aprovar "in extremis" el Parlament fa dues setmanes i ja ha publicat el DOGC.


Afecta tots els pisos de lloguer?

Ha de ser la residència permanent del llogater i en queden exclosos els lloguers firmats abans de l'1 de gener de 1995. També queden fora d'aquesta llei els habitatges subjectes a un règim de protecció oficial, els integrats en xarxes públiques d'habitatges d'inserció o de mediació per al lloguer social o en els fons d'habitatge destinats a polítiques socials, els de caràcter assistencial i els que se subscriguin d'acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.


A quins municipis s'aplica la llei?

L'habitatge arrendat ha d'estar dins d'una àrea amb mercat d'habitatge tens, segons denominació de la Generalitat. Ara són a 60 municipis de més de 20.000 habitants (inclosos al final de la llei) on és molt difícil trobar habitatge assequible. Ho fixa la Generalitat, a iniciativa dels municipis o dels ens municipals. A Barcelona, li correspon a l'Ajuntament i, a l'Àrea Metropolitana, al Consell Metropolità.

 

 

Es considera que hi ha "mercat d'habitatge tens" en alguna d'aquestes tres circumstàncies: quan el preu del lloguer té un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de Catalunya, quan la càrrega mitjana del cost del lloguer supera el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys o quan els preus hagin pujat en cinc anys més que l'IPC català.


Com se sap si el lloguer està per sobre del que marca la llei?

Es calcula a partir de l'anomenat "índex de referència", que informa de la mitjana de preu per metre quadrat segons la zona, la superfície, l'altura del pis, l'any de construcció, el certificat energètic, si té ascensor, si té aparcament o si està moblat.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya té una pàgina on es pot consultar.

 

L'inquilí pot reclamar una rebaixa?

La llei no afecta els contractes en vigor, però sobre el paper el llogater podria tenir la força de negociar quan el preu per metre quadrat que paga sigui superior al de l'índex de la Generalitat perquè, si marxa, el nou contracte haurà de complir la llei i, per tant, rebaixar-lo fins al llindar oficial.


El propietari pot apujar el preu?

No, no es podran reclamar més diners al llogater encara que el preu estigui per sota del que diu l'índex de referència. L'única excepció és en el cas dels propietaris que necessitin els diners per viure. Només poden ingressar, entre sou i lloguer, 2.000 euros mensuals. Només el podran apujar fins al límit que marca l'índex.

 

El propietari pot cobrar més del que diu l'índex?

Si l'habitatge té característiques específiques com piscina, zona comunitària o vistes especials, propietari i llogater poden arribar a un acord, però la variació sobre l'índex de referència ha de ser com a màxim del 5 per cent.


Les obres de millora afecten el lloguer?

Les obres de manteniment són obligatòries i no afecten, però el lloguer pot ser més alt si es fan obres de rehabilitació importants o en els pisos de nova construcció. El límit és l'estimació a l'alça de l'índex de preus durant els primers cinc anys.

 

 

 


La llei inclou multes per incompliment?

Es preveuen sancions d'entre 3.000 i 90.000 euros. Són infraccions greus ocultar a l'arrendatari que l'habitatge està subjecte al règim de contenció de rendes, o la informació relativa a l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges o a l'import de la renda del contracte d'arrendament anterior necessari per determinar el preu de referència. Una infracció lleu és no fer constar en una oferta de lloguer el preu de referència o l'import de l'últim contracte firmat.


Pot ser declarada inconstitucional?

El Partit Popular va anunciar que presentaria recurs al Tribunal Constitucional, després que el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat que uns quants articles contradiuen la Constitució i l'Estatut.

ARXIVAT A:
Habitatge
Anar al contingut