Clos i Milà acorden crear el Consorci d'Habitatge de Barcelona

El govern català i l'Ajuntament de Barcelona posaran en marxa, tan aviat com sigui possible, el Consorci d'Habitatge de Barcelona, que estarà presidit per la Generalitat. L'alcalde Joan Clos i el conseller d'Habitatge, Salvador Milà, s'han reunit, per primera vegada, per estudiar la situació de la vivenda a Barcelona i la seva regió metropolitana. En acabar, Clos ha dit que cal recuperar habitatges de segona mà a través de les polítiques de rehabilitació integral, ja que no hi ha més territori edificable a la ciutat. En aquest sentit, ha quantificat un estoc d'unes 700.000 vivendes.
Clos i Milà acorden crear el Consorci d'Habitatge de Barcelona
Barcelona

Clos i Milà acorden crear el Consorci d'Habitatge de Barcelona

El govern català i l'Ajuntament de Barcelona posaran en marxa, tan aviat com sigui possible, el Consorci d'Habitatge de Barcelona, que estarà presidit per la Generalitat. L'alcalde Joan Clos i el conseller d'Habitatge, Salvador Milà, s'han reunit, per primera vegada, per estudiar la situació de la vivenda a Barcelona i la seva regió metropolitana. En acabar, Clos ha dit que cal recuperar habitatges de segona mà a través de les polítiques de rehabilitació integral, ja que no hi ha més territori edificable a la ciutat. En aquest sentit, ha quantificat un estoc d'unes 700.000 vivendes.
Actualitzat
L'alcalde de Barcelona i el conseller d'Habitatge s'han reunit per estudiar la situació de la vivenda a Barcelona i han acordat crear el Consorci d'Habitatge. Impulsar ara aquest consorci, que ja preveu la Carta Municipal, té com a objectiu donar una empenta contundent a les polítiques d'habitatge, segons ha dit el conseller Salvador Milà. Per l'alcalde Joan Clos, cal que a aquest Consorci, al més alt nivell institucional, se'l doti d'un gran pla que permeti una ciutat equilibrada. Esgotat el territori edificable de la ciutat, Joan Clos ha dit que cal recuperar habitatges a través de les polítiques de rehabilitació integral, sobretot al centre. En aquest sentit, ha quantificat un estoc d'unes 700.000 vivendes. Govern i Ajuntament han ratificat també que es treballa sobre les previsions que dels 42.000 habitatges protegits que preveu el Pla de l'Habitatge 2004-2007 uns 10.000 seran a Barcelona.