Científics de la Vall d'Hebron aconsegueixen impedir la mort progressiva de les neurones en cervells de ratolí

Un equip internacional de científics encapçalat per un català ha aconseguit reduir la mort neuronal associada a la malaltia de Parkinson en ratolins modificats genèticament, després de descriure un mecanisme clau en la mort de les neurones que produeixen dopamina, com acostuma a passar en aquesta malaltia. El descobriment obre la porta a possibles vies terapèutiques per desenvolupar un tractament neuroprotector per a la malaltia de Parkinson, que per ara només té un tractament pal·liatiu.
Científics de la Vall d'Hebron aconsegueixen impedir la mort progressiva de les neurones en cervells de ratolí
Madrid

Científics de la Vall d'Hebron aconsegueixen impedir la mort progressiva de les neurones en cervells de ratolí

Un equip internacional de científics encapçalat per un català ha aconseguit reduir la mort neuronal associada a la malaltia de Parkinson en ratolins modificats genèticament, després de descriure un mecanisme clau en la mort de les neurones que produeixen dopamina, com acostuma a passar en aquesta malaltia. El descobriment obre la porta a possibles vies terapèutiques per desenvolupar un tractament neuroprotector per a la malaltia de Parkinson, que per ara només té un tractament pal·liatiu.
Actualitzat

L'equip de científics ha demostrat en el seu estudi, publicat en l'últim número de la revista "PNAS", el paper fonamental de la proteïna BIM i ha confirmat el mecanisme mitjançant el qual una altra proteïna, la BAX, s'activa i indueix a la reducció de les neurones que produeixen la dopamina.

Els investigadors són membres de la Unitat d'Investigació en Malalties Neurodegeneratives de l'hospital de la Vall d'Hebron, a més de la Universitat de Columbia, de Nova York, i de centres d'investigació d'Alemanya i Austràlia. La coordinació de l'equip ha anat a càrrec de Miquel Vila, cap de la Unitat d'Investigació i autor principal de l'estudi.

Segons Vila, autor d'estudis que prèviament havien posat les bases per conèixer alguns mecanismes de la mort d'aquestes neurones, que donen lloc a trastorns motors, "inhibint aquest procés es pot arribar a evitar completament la degeneració neuronal". És per això que la troballa "obre la porta" a possibles dianes terapèutiques per desenvolupar un possible tractament neuroprotector per a la malaltia de Parkinson, que actualment només es pot pal·liar.

A més, Vila ha destacat el descobriment d'aquest "nou mecanisme que indueix la mort de les neurones que produeixen la dopamina i que degeneren específicament en la malaltia de Parkinson", que és la segona malaltia degenerativa més freqüent després de l'Alzheimer i es caracteritza per una pèrdua progressiva de les neurones localitzades al cervell que produeixen la dopamina.

Segons Vila, els animals genèticament modificats als quals s'han inhibit les dues proteïnes descrites "no van patir degeneració de les neurones dopamigèrtiques i, per tant, no van desenvolupar Parkinson experimental", per això aquestes molècules podrien servir com a "noves dianes terapèutiques".