Cecot exigeix al govern espanyol que reprogrami els 1500 MEUR dels fons de formació pendents de 2015

Cecot exigeix al govern espanyol que reprogrami els 1500 MEUR dels fons de formació pendents de 2015

Cecot exigeix al govern espanyol que reprogrami els 1500 MEUR dels fons de formació pendents de 2015

ACN Terrassa.-La patronal Cecot ha tornat a recordar al ministeri d'Ocupació que ha de reprogramar 1500 MEUR dels fons de formació pendents del 2015, així com els quantiosos romanents dels anys 2016 i 2017. L'entitat empresarial remarca que l'any 2017 no es va publicar cap convocatòria estatal, la qual cosa incrementa encara més els romanents que, en el període comprès entre els anys 2015 i 2017 podrien arribar a superar els 2.000 MEUR. El president de Cecot, Antoni Abad, afirma que els agents socials van donar un vot de confiança al govern espanyol "per revertir els efectes d'una gestió incorrecta dels fons de formació" i confia "que aquest any es reprogramarà part del saldo pendent d'execució". Tot i això, adverteix que si l'executiu de Rajoy no fa un gest per canviar el model de la formació contínua, "la Cecot proposarà que empreses i treballadors deixin de pagar el 0,7% als fons de formació" i suggerirà crear un organisme bilateral amb els sindicats.

Des del punt de vista de Cecot, però també de moltes altres organitzacions empresarials i sindicals, la nova Llei 30\/2015 per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació, aprovada pel govern el setembre de 2015, "ha demostrat ser un fracàs". En aquest sentit apunta que tot i la necessitat de formar la població activa i qualificar-sobre la base dels canvis tecnològics, el ministeri d'Ocupació ha anat reduint quotes dels fons de formació sense especificar els romanents en cada exercici. "Cal canviar la llei i cal que els agents socials recuperem un paper actiu en la definició d'un nou model que sí que es correspongui amb la realitat i les necessitats de la nostra activitat econòmica i empresarial", afirma el president de Cecot, Antoni Abad.El responsable de la patronal remarca que en cap de les propostes de distribució de fons presentades des de l'any 2015, es fa cap menció a un capítol o partida de romanents. "Si unim això al sistema de tres pagaments que recull la nova llei, es fa encara més difícil el seguiment dels fons en cada un dels exercicis", comenta.La Cecot recorda que tot i l'aprovació de la Llei 30\/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i del reglament que la desenvolupa, aquestes "no han resolt els problemes estructurals i continuen perpetuant les grans dubtes sobre el model".En aquesta línia Abad considera que el retard en la convocatòria d'ajudes a la formació de treballadors ha anat acompanyat de l'exclusió dels agents socials de l'Òrgan Col·legiat que informa els plans de formació: "Si l'Administració no garanteix l'ús dels fons que generem empreses i treballadors, si no permet que els representants dels que generen aquest fons per a formació participin de la planificació, control, seguiment i evolució, al final haurem de plantejar la supressió de les quotes", sentencia Abad. Dos anys de reclamaciófa dos anys la patronal Cecot va posar en coneixement del Síndic de Greuges de Catalunya, a través d'una queixa formal en nom dels seus associats, el desequilibri entre els fons aportats per empreses i treballadors per a la formació (un 0,7% sobre la base de cotització) i la destinació i reversió d'aquests tenint en compte el caràcter finalista dels mateixos, que no és altre que el de la formació professionalitzadora. La patronal catalana va realitzar una petició per conèixer on i com s'aplicaven els fons per a la formació.La Cecot va estimar que en els últims quatre anys (2012-2015) el govern va destinar més de 4.000 milions d'euros d'aquests fons per cobrir altres despeses, entre ells el pagament de prestacions, aliens a la quota de formació. El Síndic, Rafael Ribó, va derivar l'expedient a la Defensora del Poble, Soledad Becerril, per considerar que l'àmbit de la queixa realitzada per la Cecot era estatal. Becerril va aprovar el recurs i va iniciar el tràmit informatiu amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal per donar resposta a la demanda d'informació de la Cecot, que comptava amb l'adhesió i el suport de una desena d'associacions empresarials a nivell estatal i de la Confederació Sindical de CCOO.La sospita inicial dels representants empresarials i sindicals que el Ministeri d'Ocupació va utilitzar els fons de formació en l'ocupació que paguen empresaris i treballadors, amb caràcter finalista, per a altres programes de diferent índole i durant diversos exercicis, es va veure reconeguda pel propi ministeri d'Ocupació a mitjans del 2016. Una resposta insuficient i improcedent a criteri dels agents socials que impulsen la queixa, i per això mantenen un pols amb la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per via de la Defensora del Poble, per arribar a conèixer la destinació dels fons no gastats en formació, que semblen haver servit per reduir el dèficit públic. Tal ha estat l'interès general per conèixer l'aplicació d'aquests fons finalistes que alguns grups parlamentaris han formulat consultes, en la mateixa direcció, a la taula del Congrés dels Diputats.