Catalunya perd 1.802 habitants i registra un descens de població per primer cop des de la Guerra Civil

Barcelona (ACN).- Catalunya ha perdut població per primera vegada des de la Guerra Civil. Així ho mostren les dades avançades de les estimacions postcensals de població fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dilluns, que xifren la població de Catalunya a 31 de desembre del 2011 en 7.432.830 habitants, 1.802 menys que el 31 de desembre del 2010. Un descens de població, segons les dades registrades de què disposa l'Idescat, no es produïa des del quinquenni entre 1936 i 1940. Per demarcacions, Lleida (+841) i Girona (+99) van augmentar habitants però no han pogut compensar la caiguda de població que han tingut les demarcacions de Barcelona (-2290) i Tarragona (-452).
Catalunya perd 1.802 habitants i registra un descens de població per primer cop des de la Guerra Civil

Catalunya perd 1.802 habitants i registra un descens de població per primer cop des de la Guerra Civil

Barcelona (ACN).- Catalunya ha perdut població per primera vegada des de la Guerra Civil. Així ho mostren les dades avançades de les estimacions postcensals de població fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dilluns, que xifren la població de Catalunya a 31 de desembre del 2011 en 7.432.830 habitants, 1.802 menys que el 31 de desembre del 2010. Un descens de població, segons les dades registrades de què disposa l'Idescat, no es produïa des del quinquenni entre 1936 i 1940. Per demarcacions, Lleida (+841) i Girona (+99) van augmentar habitants però no han pogut compensar la caiguda de població que han tingut les demarcacions de Barcelona (-2290) i Tarragona (-452).