Catalunya, la comunitat amb menys dones diputades al Parlament

Un dels punts destacats de la llei d'igualtat és el que es refereix a les llistes electorals. El projecte preveu la reforma de la llei electoral perquè els partits hagin de posar tants homes com dones a les llistes. Alguns ja ho han fet per voluntat pròpia, però si la iniciativa tira endavant ho hauran de fer tots. Es tracta d'aconseguir que la política doni exemple en aquesta equiparació de gènere. Espanya està lluny del que passa als països més avançats d'Europa, i Catalunya, concretament, està molt per sota de la mitjana. És la comunitat autònoma que té menys dones diputades al Parlament.
Catalunya, la comunitat amb menys dones diputades al Parlament
Llei d'igualtat

Catalunya, la comunitat amb menys dones diputades al Parlament

Un dels punts destacats de la llei d'igualtat és el que es refereix a les llistes electorals. El projecte preveu la reforma de la llei electoral perquè els partits hagin de posar tants homes com dones a les llistes. Alguns ja ho han fet per voluntat pròpia, però si la iniciativa tira endavant ho hauran de fer tots. Es tracta d'aconseguir que la política doni exemple en aquesta equiparació de gènere. Espanya està lluny del que passa als països més avançats d'Europa, i Catalunya, concretament, està molt per sota de la mitjana. És la comunitat autònoma que té menys dones diputades al Parlament.
Actualitzat

El projecte de llei d'igualtat preveu reformar la Llei Orgànica de Règim Electoral General per garantir una composició equilibrada d'homes i dones a les llistes electorals. Un equilibri que als parlaments autonòmics comença a donar-se en alguns casos concrets, però que en el cas de Catalunya encara s'està lluny de l'equitat.


El Parlament català té el dubtós privilegi de ser la cambra amb menys presència de dones de tots els parlaments autonòmics espanyols. És l'únic Parlament que no arriba al 30% de representació femenina, molt lluny, per exemple, dels parlaments de Castella-la Manxa i el País Basc, on les dones superen el 50% de representació. La mitjana estatal és del 37%, mitjana que també és superada pels parlaments del País Valencià, Cantàbria, Andalusia i la Rioja.


PERCENTATGES DE DIPUTADES ALS PARLAMENTS AUTONÒMICS

Catalunya 29,6%
Castella-la Manxa 53%
País Basc 52%
País Valencià 41,5%
Cantàbria 41%
Andalusia 39,4%
La Rioja 39,3%


MITJANA ESPANYOLA 37%

NOTÍCIES RELACIONADES