Catalunya és la primera comunitat autònoma en nombre de trasplantaments de ronyó

Catalunya és la comunitat autònoma on més trasplantaments de ronyó es realitzen cada any, ja que un 19,9% del total de trasplantaments renals d'Espanya del 2003 s'han fet aquí, segons s'ha explicat al LXIX Congrés Nacional d'Urologia. Espanya continua encapçalant la taxa de donacions de ronyó a Europa, però l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) remarca que només un 3% dels ronyons trasplantats el 2003 procedien d'un donant viu.
Catalunya és la primera comunitat autònoma en nombre de trasplantaments de ronyó
LXIX Congrés Nacional d'Urologia

Catalunya és la primera comunitat autònoma en nombre de trasplantaments de ronyó

Catalunya és la comunitat autònoma on més trasplantaments de ronyó es realitzen cada any, ja que un 19,9% del total de trasplantaments renals d'Espanya del 2003 s'han fet aquí, segons s'ha explicat al LXIX Congrés Nacional d'Urologia. Espanya continua encapçalant la taxa de donacions de ronyó a Europa, però l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) remarca que només un 3% dels ronyons trasplantats el 2003 procedien d'un donant viu.
Actualitzat
Catalunya és on més trasplantaments de ronyó es realitzen de tot Espanya, ja que de les 2.131 intervencions de l'Estat, 425 van ser realitzades aquí. L'Hospital Clínic de Barcelona ha estat el centre que més trasplantaments de ronyó ha fet, amb 144. Els especialistes intenten fomentar els trasplantaments de donants vius perquè d'aquesta manera els pacients tenen més possibilitats de sobreviure. A Espanya, però, la majoria d'òrgans trasplantats procedeixen de cadàvers de persones molt grans, que moren a causa d'una malaltia cardiovascular. El president de l'Associació Espanyola d'Urologia, el doctor Leiva, ha indicat que per això, els receptors joves que esperen un ronyó són els que estan en una situació més complicada, ja que, quan es fa un trasplantament cal intentar equiparar al màxim l'edat i el pes corporal de donant i receptor. El perfil de donant de ronyó ideal correspon a una persona d'entre deu i cinquanta anys, mort per traumatisme cranioencefàlic i sense antecedents de malalties vasculars. Els receptors, quan són nens, tenen millors condicions per al trasplantament si superen els 30kg i, si són adults, si no tenen més de cinquanta anys, perquè a partir d'aquest moment augmenten els factors de risc. Tot i això, com més gran és la persona, menys risc de rebuig hi ha, perquè amb l'edat es perd immunitat. Els trasplantaments renals són el tipus de trasplantaments més freqüents a Espanya i, els últims anys, la taxa de supervivència d'un receptor de ronyó es troba entre el 95% i el 100%. Espanya també encapçala la llista de països on més trasplantaments dobles, és a dir de dos ronyons en la mateixa intervenció, es fan, normalment per a receptors de més de 65 anys.