Cascos admet que encara no s'han resolt les 52 anomalies detectades en el TGV fins a Lleida

Les empreses encarregades de la senyalització i la seguretat del TGV entre Lleida i Madrid no han resolt encara les 52 anomalies que el Gestor d'Infraestructures Ferroviàries (GIF) va detectar en la línia a principi de juny. Així ho ha assegurat el ministre de Foment, Francisco Álvarez-Cascos, el qual ja ha advertit que el termini per resoldre les deficiències detectades en aquest tram s'ha superat àmpliament. El ministre els demana celeritat i reconeix que la posada en marxa de la línia continua sense data. En aquest sentit, ha dit que es fixarà un nou calendari, quan la línia funcioni correctament.
Cascos admet que encara no s'han resolt les 52 anomalies detectades en el TGV fins a Lleida
TGV

Cascos admet que encara no s'han resolt les 52 anomalies detectades en el TGV fins a Lleida

Les empreses encarregades de la senyalització i la seguretat del TGV entre Lleida i Madrid no han resolt encara les 52 anomalies que el Gestor d'Infraestructures Ferroviàries (GIF) va detectar en la línia a principi de juny. Així ho ha assegurat el ministre de Foment, Francisco Álvarez-Cascos, el qual ja ha advertit que el termini per resoldre les deficiències detectades en aquest tram s'ha superat àmpliament. El ministre els demana celeritat i reconeix que la posada en marxa de la línia continua sense data. En aquest sentit, ha dit que es fixarà un nou calendari, quan la línia funcioni correctament.
Actualitzat
CSEE Transport (Ansaldo) i Cobra (ACS) no han resolt encara les 52 anomalies que el GIF va detectar en la línia ferroviària de gran velocitat Madrid-Saragossa-Lleida a començament del mes de juny passat, un cop acabat el termini que aquestes empreses es van fixar per posar a punt el corredor. Així ho ha assegurat el ministre de Foment, Francisco Álvarez-Cascos, que ha instat les adjudicatàries de la instal·lació del sistema de seguretat i senyalització del TGV a "corregir amb intensitat les anomalies", perquè, segons ha reconegut, "els terminis estan ja àmpliament superats". El titular de Foment ha declinat un cop més avançar una data per a la posada en servei del TGV a Lleida, originalment prevista per a final del 2002. En aquest sentit, ha assegurat que la "seva única referència" és obtenir la constatació per part del GIF que les anomalies pendents s'han anat corregint". "Mentre no se solucionin totes, prefereixo no participar en cap calendari especulatiu", hi ha afegit. A més, ha declarat: "Ja hi havia una data, el 31 de maig, una data compromesa per escrit sense cap limitació ni restricció, que no s'ha complert, per la qual cosa sobre dates de futur sóc escèptic i només vull remetre'm a la constatació del GIF que els errors s'han solucionat." En aquest sentit, ha dit que es fixarà un nou calendari quan se solucionin completament totes les anomalies. Així, el ministre ha avançat que fins que el sistema de senyalització i de seguretat del TGV no rebi el vistiplau del GIF i mentre es facin les proves necessàries per validar la línia, "no s'hi programarà cap inici d'explotació comercial".