Capolat lliurarà el mes que ve al PTOP una proposta de planejament que aposta per mantenir la dispersió del municipi

Capolat (Berguedà).- Capolat vol continuar sent un poble dispers per mantenir la identitat i el caràcter rural del municipi. Per aquest motiu i amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament està elaborant una proposta de planejament que aposta per mantenir l'estructura actual del poble sense cap nucli urbà definit. Segons ha explicat l'alcaldessa, Carme Boixader, està previst que el mes que ve tot el treball estigui elaborat i que posteriorment es pugui lliurar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè hi doni el vist-i-plau definitiu. Un dels objectius del nou planejament és, a més de mantenir l'estructura dispersa del poble, poder fixar la gent al territori recuperant una vuitantena de masies que serien susceptibles de ser rehabilitades.
Capolat lliurarà el mes que ve al PTOP una proposta de planejament que aposta per mantenir la dispersió del municipi

Capolat lliurarà el mes que ve al PTOP una proposta de planejament que aposta per mantenir la dispersió del municipi

Capolat (Berguedà).- Capolat vol continuar sent un poble dispers per mantenir la identitat i el caràcter rural del municipi. Per aquest motiu i amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament està elaborant una proposta de planejament que aposta per mantenir l'estructura actual del poble sense cap nucli urbà definit. Segons ha explicat l'alcaldessa, Carme Boixader, està previst que el mes que ve tot el treball estigui elaborat i que posteriorment es pugui lliurar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques perquè hi doni el vist-i-plau definitiu. Un dels objectius del nou planejament és, a més de mantenir l'estructura dispersa del poble, poder fixar la gent al territori recuperant una vuitantena de masies que serien susceptibles de ser rehabilitades.