Els gossos ja no hauran d'anar lligats a 103 espais oberts de la ciutat

Canvis al Codi Civil: els animals no són béns materials i és més fàcil desheretar

El govern ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei per modificar el Codi Civil de Catalunya, que també canvia expressions i paraules per fer el llenguatge més inclusiu

RedaccióActualitzat

Amb l'objectiu de modernitzar el Codi Civil de Catalunya (CcC) i adaptar-lo a les noves realitats jurídiques, econòmiques i socials, el govern ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei per modificar-lo.
 

Nova consideració de les mascotes

Entre altres canvis, la reforma que proposa el govern deixa de considerar els animals béns materials. Així, en situacions de separacions o divorcis, tindran un tractament propi que els diferencia dels drets dels objectes, com la possibilitat de custòdia compartida o el dret de successió. A més, s'estén la prohibició de visita als animals en cas de maltractadors amb sentència ferma.

En aquesta línia, ja està en vigor des del gener la llei que modificava el Codi Civil espanyol i que, entre d'altres, prioritza el benestar de l'animal en cas de separacions, divorcis o herències.
 

Serà més fàcil desheretar

L'avantprojecte, que ara haurà d'aprovar-se al Parlament, també fa més fàcil poder desheretar els descendents que maltractin psicològicament els pares, que els abandonin o si no hi tenen cap tipus de relació.

Es deshereta un fill quan se'l priva de la llegítima, el 25% de l'herència que --segons el Codi Civil de Catalunya-- es divideix sempre entre els fills.

El nou text reforma aquesta llegítima per reduir-ne l'abast i el període per reclamar-la passarà de 10 a 4 anys. També es reforça la posició de la persona hereva davant la del legitimari, per exemple, en cas de progenitors legitimaris ja no es produeix l'acreixement entre ells.

Fins ara era una determinada quantitat distribuïda un 50% pel pare i un 50 per la mare. En cas de defunció d'un dels progenitors, l'altre rebia tota l'herència. Ara només es genera un 50% a favor del pare i l'altre 50 % serà per a l'hereu.

A més, els deutes desconeguts en el moment de l'acceptació de l'herència no es podran reclamar.
 

Llenguatge més inclusiu

En el nou text es canvien expressions i paraules per introduir el principi d'igualtat entre homes i dones i fer servir un llenguatge respectuós amb el gènere. Així, es canvien els conceptes masculins per formes neutres. Per exemple, "bon administrador" o "bon pagès" es canvien per "bona administració" o "ús i costum de la bona pagesia".

També s'incorpora un nou apartat que determina que correspon a la dona la decisió sobre la interrupció voluntària de l'embaràs en les condicions que determini la llei. I es fan esmenes en l'article actual que es refereix a les relacions sexuals de la mare amb altres homes en cas de qüestionament de la paternitat.

Altres novetats que tindrà el nou CcC són la recuperació de la penyora flotant, la regulació de les reunions telemàtiques de comunitats de propietaris i el vot electrònic en aquests àmbits, així com el respecte al principi de paritat de dones i homes en els òrgans de govern de les entitats, tenint presents les finalitats de cadascuna.

L'avantprojecte també promou la mediació i la resolució alternativa de conflictes, amb l'objectiu que els operadors jurídics en prenguin més consciència.

ARXIVAT A:
Generalitat de CatalunyaFamília
Anar al contingut