Barcelona

Camí de l'e-administració: els serveis públics digitals

La tercera activitat que més realitzen els internautes és visitar webs de serveis públics, només per darrere de la cerca d'informació i dels correus electrònics. És doncs, una realitat, que cada cop més els usuaris d'internet demanden una administració adaptada a la societat de la informació i capaç de treure'n tot el profit. Representants de l'administració espanyola, de l'administració catalana, de l'Ajuntament de Barcelona i de Localnet, un consorci que aglutina administracions locals com ajuntaments o consells comarcals, han exposat les seves experiències en aquest àmbit a l'Internet Global Congress.

Actualitzat

Les dades dibuixen un internauta madur, que ha deixat de ser passiu per esdevenir cada cop més actiu (el 30% dels internautes ja ho és), i que aprofita la xarxa i la tecnologia per desenvolupar projectes d'autonomia personal i col·lectiva. Segons una enquesta del desembre del 2005, a Barcelona, el 51,1% dels ciutadans accedeixen a internet i un 58,2% té connexió a casa.

Davant aquestes dades, les diferents administracions es troben amb dos reptes diferents. D'una banda, superar la bretxa digital que s'obre en determinats territoris i en determinades esferes socials. I de l'altra, adaptar-se a aquesta societat de la informació i a l'ús de les TIC, tant pel que fa al seu funcionament intern, com a la necessitat de donar resposta a les demandes creixents dels ciutadans, de les empreses i dels professionals.

Les administracions han posat en marxa plans per impulsar les TIC en diferents àmbits, per fer-les arribar a les llars i als ciutadans, impulsar la competitivitat i la innovació dels professionals i de les pimes, adequar l'educació a l'era digital, o per adaptar el seu propi funcionament, la seva acció de govern, i esdevenir elles mateixes en un agent innovador. 

Iniciatives

Les actuacions de l'administració amb una repercussió més evident en la quotidianitat dels ciutadans són les encaminades a millorar els serveis públics i convertir-los en digitals. En aquest sentit, des del govern espanyol, a través de Red.es, pertanyent al Ministeri d'Indústria i dins el Pla Avanza, s'estan posant en marxa diferents iniciatives. En l'àmbit de la sanitat, per exemple, es vol aconseguir que les cites mèdiques es concertin a través de la xarxa, la implantació de l'historial clínic i de la recepta electrònics.

Des de la Generalitat de Catalunya, a través de gencat.net, tenen clar que el secret està a estructurar els continguts i els serveis no des del punt de vista de l'administració, sinó del ciutadà, i proposen un nou model de relació amb les persones que passa per buscar i fomentar els punts de contacte entre ells i el govern. Així, ja treballen en el que s'ha anomenat "e-catalunya", un espai de comunitats entre els ciutadans i els diferents departaments que preveu la creació d'una coordinadora d'urgències i emergències, d'un grup de treball en la prevenció de la violència de gènere o equips de mediació familiar.

Des del 2004, l'Ajuntament de Barcelona ofereix la Carpeta dels Ciutadans, un espai on trobar informació transparent, on fer gestions i, tot, amb una garantia de seguretat. Recentment han engegat també la Carpeta de les Empreses.

L'objectiu d'aquestes iniciatives és oferir una administració electrònica fàcil, és a dir, oferir la possibilitat als ciutadans, a les empreses i als professionals d'efectuar els tràmits que necessitin amb la major usabilitat i amb la seguretat jurídica que tindran la mateixa validesa que si els haguessin fet desplaçant-s'hi personalment.

Els governs locals també tenen el repte d'adaptar-se a la societat de la informació i de donar resposta a les exigències dels seus ciutadans. A Catalunya, hi ha més de 525 ajuntaments amb una població inferior a 1.000 persones, que, no obstant, també demanden cada cop més serveis públics digitals. I això és precisament el que es fa des de Localnet. Els seus responsables tenen clar que els ajuntaments han d'estar orientats als ciutadans i a les seves necessitats, han de dinamitzar la comunitat, han de predicar amb l'exemple i, fins i tot, ajudar a millorar la democràcia amb les noves possibilitats que ofereix la tecnologia.

Anar al contingut