CaixaBank, creat en el marc de la reorganització d'entitats financeres de l'Estat arran de la crisi econòmica

CaixaBank, creat en el marc de la reorganització d'entitats financeres de l'Estat arran de la crisi econòmica

CaixaBank, creat en el marc de la reorganització d'entitats financeres de l'Estat arran de la crisi econòmica

ACN Barcelona.-CaixaBank es va constituir el 2011 en el marc de la reorganització del sistema d'entitats financeres de l'Estat arran de la crisi econòmica. L'accionista de referència del banc, amb una participació del 40% del capital social, és CriteriaCaixa, una societat d'inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària 'la Caixa'. El seu capital circulant es divideix entre més de 682.000 accionistes i més de la meitat d'aquest està en mans d''inversors institucionals. CaixaBank ha assumit de forma gradual les funcions de banca minorista i internacional i va transferir les participacions industrials i els actius immobiliaris a CriteriaCaixa.

En l'etapa inicial de l'entitat el president va ser Isidre Fainé, que el 2016 va ser substituït per Jordi Gual. Durant els anys 2012, 2013 i 20165 va ser elegit com el millor banc espanyol per la revista 'Euromoney'.El banc va començar a cotitzar a borsa, en substitució de CriteriaCaixa, l'1 de juliol del 2011. Part de les participacions de Criteria es van traspassar a CaixaBank i d'altres com Gas Natural Fenosa (35%), Abertis (24,6%), Aigües de Barcelona (24%), BME (5%) o Port Aventura (100%) van quedar a mans d'un grup no cotitzat per poder mantenir l'obra social.El 2011 CaixaBank va arribar a un acord amb Bankpyme per comprar tot el seu negoci bancari, valorat en uns 1.200 milions d'euros, que incloïa la cartera d'inversió creditícia, la gestora de fons i els dipòsits dels clients, i també la xarxa d'oficines. Posteriorment, el 2013 va adquirir el Banc de València i, amb Telefónica, va constituir la societat conjunta Telefónica Consumer Finance per finançar la compra de terminals i dispositius mòbils per als clients d'aquesta companyia. A partir del 2014, va ser juntament amb Criteria Caixa, una de les entitats bancàries sorgides de la reestructuració de 'la Caixa', que va donar lloc a la Fundació Bancària 'la Caixa', de la qual depèn. L'entitat, coneguda formalment amb el nom de 'La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona' va ser formalment dissolta al juliol del 2014.El 2015 va culminar la integració de la filial espanyola de Barclays amb l'adquisició del seu negoci minorista per 800 milions d'euros. CaixaBank també controla des del febrer d'aquest 2017 el 85% del Banco Português de Investimento (BPI), el tercer banc de Portugal.CaixaBank destaca que és el banc minorista líder a l'Estat i que compta amb 13,8 milions de clients. Així mateix, ofereix finançament i serveis financers a empreses de Catalunya i l'Estat amb interessos i activitats a l'exterior. El grup CaixaBank va obtenir al primer semestre d'aquest 2017 un benefici atribuït de 839 milions d'euros, cosa que suposa el 31,6% més que el mateix període de l'any passat. Els comptes de l'entitat presidida per Jordi Gual en aquest període estan molt ''marcats'' per la integració del capital de BPI. Així mateix, la inversió creditícia de CaixaBank se situa en 228.435 milions d'euros, l'11,5% més després d'incorporar el BPI.HistòriaLa Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, 'la Caixa', que es va constituir el 5 d'abril de 1904, va ser fundada per l'advocat català Francesc Moragas Barret, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana. Es va crear amb la finalitat d'estimular l'estalvi i la previsió, uns objectius que avui podrien semblar únicament financers però que, en aquell context històric, constituïen un clar instrument per aconseguir que les classes més desafavorides poguessin disposar de certa autonomia i seguretat en la seva vida familiar.El 16 d'abril de 1904, en un dels salons del Palau de Belles Arts, on se solien celebrar els actes més solemnes de la ciutat, el rei Alfons XIII va inaugurar oficialment la Caixa de Pensions per a la Vellesa. En el mateix acte, el monarca va ser nomenat president honorari i protector de la nova entitat.La proposta de Moragas, el primer director general de 'la Caixa', va consistir en la creació d'una entitat privada que, en aquells temps de tanta inestabilitat social, oferís a treballadors i empresaris un mecanisme financer que els assegurés la vellesa o la invalidesa. D'aquesta iniciativa, en va sorgir la Caixa de Pensions, encara que gairebé simultàniament a l'obertura, Moragas i els seus col·laboradors ja van incorporar les operacions d'estalvi a la seva activitat de previsió. Així, 'la Caixa' es convertia en una entitat amb un nou concepte econòmic i social de l'estalvi, a més de ser la primera a oferir assegurances socials.Moragas va impulsar una gestió professional i ambiciosa, molt diferent de la que predominava en aquell moment a les altres caixes. Va oferir diverses modalitats d'estalvi i va obrir sucursals als principals pobles i ciutats de Catalunya i molt aviat també de les Balears, introduint-hi una gestió tècnica i moderna. L'expansió territorial de 'la Caixa' va continuar per tot el Principat de Catalunya i les Illes Balears per tal de fer arribar a tot arreu els avantatges de les finances modernes. En aquest sentit, cal destacar que 'la Caixa' ha estat precursora i promotora a Espanya de la previsió social, un dels pilars bàsics de la societat del benestar actual.'la Caixa', que va néixer amb una finalitat social orientada a evitar l'exclusió financera i amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori, va explorar aviat noves vies d'acció social. D'aquesta manera pel fet de canviar el concepte d'obra social de les caixes d'estalvi tornava a demostrar el seu caràcter innovador.Fins aleshores, 'la Caixa', com totes les caixes, destinava la totalitat dels seus excedents econòmics a la formació de reserves, i la seva obra social es limitava a la concessió de premis a impositors i petits donatius a institucions benèfiques i culturals. Però, a partir del 1917, 'la Caixa' va començar a dedicar, de manera específica, una part del seu excedent a la realització d'obres socials i, el 1918, ja va decidir integrar l'Obra Social en la seva organització per assegurar-ne una gestió professional i eficaç.L'any 1990, la Caixa de Pensions pera la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, 'la Caixa', es va fusionar amb la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844. L'any 2007, va aprovar la sortida a borsa de la seva cartera de participades, a través de la societat Criteria CaixaCorp, en la qual 'la Caixa' mantindrà una participació de control. El 2011, 'la Caixa' va aprovar iniciar un procés de reorganització que va culminar amb el naixement de CaixaBank.