Caixa Manresa realitza una emissió d'Obligacions Subordinades per import de 100 milions d'euros

Manresa.- Caixa Manresa es finança en els mercats institucionals europeus a través d'una emissió d'Obligacions Subordinades a deu anys per l'import de 100 milions d'euros. Aquesta emissió subordinada, que és la primera destinada exclusivament a inversors institucionals, és a deu anys amb possibilitat d'amortitzar-la anticipadament a partir del cinquè any. El tipus d'interès de l'emissió serà variable, amb referència a l'Euribor més un diferencial.
Caixa Manresa realitza una emissió d'Obligacions Subordinades per import de 100 milions d'euros

Caixa Manresa realitza una emissió d'Obligacions Subordinades per import de 100 milions d'euros

Manresa.- Caixa Manresa es finança en els mercats institucionals europeus a través d'una emissió d'Obligacions Subordinades a deu anys per l'import de 100 milions d'euros. Aquesta emissió subordinada, que és la primera destinada exclusivament a inversors institucionals, és a deu anys amb possibilitat d'amortitzar-la anticipadament a partir del cinquè any. El tipus d'interès de l'emissió serà variable, amb referència a l'Euribor més un diferencial.