Barcelona

Bona lletra, però amb faltes

Els alumnes catalans de quart de Primària escriuen majoritàriament amb bona lletra, però en gran part dels casos amb faltes d'ortografia i sense ordre i claredat en el discurs. És el que diu un informe del Consell Superior d'Avaluació de la Generalitat, que conclou que el 47% de l'alumnat de 10 anys és incapaç d'escriure un text coherent i sense cap falta. En català, el percentatge és del 44%, mentre que en castellà baixa fins al 39%. D'acord amb l'informe, no hi ha diferències entre els estudiants de municipis grans i petits, però sí entre la canalla de les famílies més pobres de les grans ciutats. En aquest cas, només una quarta part saben escriure correctament en català.

Actualitzat

Els nens i nens de 10 anys tenen problemes per expressar-se sense faltes i d'una manera coherent. Canvien lletres i sons, mostren dubtes sobre la grafia dels mots i confonen paraules del català i el castellà. Així, per exemple, l'estudi s'ha trobat amb mots com "alfinal", "javors" o "enganchats", en català, i "coger-lo", "cerian" o "abujero" en castellà.

En el rànquing, la llengua catalana surt més malparada que el castellà, amb diferències importants en funció del nivell socioeconòmic. El 79% d'alumnes amb una nivell baix escriuen malament en català, mentre que en els de nivell alt el percentatge és del 40%. En castellà, un 40% dels alumnes de nivell socioeconòmic baix fan faltes, fet que es repeteix en el 35% de la canalla de famílies més benestants i amb més formació.

Anar al contingut