Bargalló podrà substituir Maragall en cas de mort o incapacitat

La Generalitat aprovarà dimarts l'avantprojecte de llei que reconeix la figura de conseller en cap i canvia el seu estatus legal. Entre altres coses, el projecte atribueix al número dos del govern la capacitat de coordinar conselleries i algunes tasques fins ara reservades al president. El conseller en cap també podrà substituir el president en cas de mort o malaltia greu. L'actual conseller en cap, Josep Bargalló, ha matisat que això es faria en un període de temps molt curt, fins que es convoquessin noves eleccions.
Llei del Conseller en Cap

Bargalló podrà substituir Maragall en cas de mort o incapacitat

La Generalitat aprovarà dimarts l'avantprojecte de llei que reconeix la figura de conseller en cap i canvia el seu estatus legal. Entre altres coses, el projecte atribueix al número dos del govern la capacitat de coordinar conselleries i algunes tasques fins ara reservades al president. El conseller en cap també podrà substituir el president en cas de mort o malaltia greu. L'actual conseller en cap, Josep Bargalló, ha matisat que això es faria en un període de temps molt curt, fins que es convoquessin noves eleccions.
Actualitzat
El Consell Executiu del govern català ha d'aprovar dimarts l'avantprojecte de llei que reconeix la figura del conseller en cap i les seves atribucions. La nova figura de l'executiu català tindrà característiques de vicepresident. Entre les seves tasques hi haurà la de coordinar les conselleries, però també es preveu que pugui assumir algunes competències fins ara reservades al president. Així doncs, el conseller en cap podrà substituir el president al Parlament si hi ha "motius justificats", i pot tenir també una "intervenció específica" en els debats de política general. El text que ha preparat el govern també preveu el protocol de successió en cas d'incapacitat o mort del president. Fins ara era el president del Parlament qui assumia la presidència en funcions, però amb la nova llei es preveu que aquesta responsabilitat recaigui sobre el conseller en cap. Josep Bargalló, actual número dos del govern, ha explicat que, arribats a aquest extrem, el conseller en cap només seria president per un període de temps curt, fins a convocar noves eleccions. L'avantprojecte no obliga el president a nomenar un conseller en cap. En el cas de l'actual executiu, en el qual ja existeix el càrrec, Pasqual Maragall haurà de tornar a nomenar Bargalló, ja que un cop aprovada la llei es tractarà d'una nova figura en l'organigrama. El projecte de llei, que després de ser aprovat pel govern haurà de passar el tràmit parlamentari, satisfà la voluntat de Pasqual Maragall de reconèixer legalment una realitat que ja fa anys que existeix a Catalunya, amb el nomenament d'Artur Mas, i que fins ara estava en situació irregular.

NOTÍCIES RELACIONADES