Barcelona, una àrea atractiva per a les empreses internacionals

Segons l'estudi "La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona", el 97% de les empreses establertes a l'àrea de Barcelona estan satisfetes amb la seva inversió, i més del 77% estan molt satisfetes. Aquesta és una de les conclusions més importants a què arriba l'estudi, que han presentat el conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, acompanyat del segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella.
Barcelona, una àrea atractiva per a les empreses internacionals
Barcelona

Barcelona, una àrea atractiva per a les empreses internacionals

Segons l'estudi "La inversió estrangera a l'àrea de Barcelona", el 97% de les empreses establertes a l'àrea de Barcelona estan satisfetes amb la seva inversió, i més del 77% estan molt satisfetes. Aquesta és una de les conclusions més importants a què arriba l'estudi, que han presentat el conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, acompanyat del segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella.
Actualitzat
Entre altres coses, les empreses estrangeres instal·lades a l'àrea de Barcelona consideren necessaris elements com el suport a la innovació, l'existència d'una bona xarxa de transport i l'accés a recursos humans qualificats. Però, a banda d'això, la majoria consideren Barcelona una àrea atractiva per a les empreses. Un 79% de les empreses estrangeres instal·lades a l'àrea de Barcelona destaquen la visió cosmopolita de la ciutat, i un 75% en destaquen el vessant creatiu i innovador. Altres atributs que remarca l'estudi són la diversitat, la tolerància i el posicionament de Barcelona com a centre cultural. D'aquesta manera, més de la meitat de les empreses identifiquen l'àrea de Barcelona com un emplaçament de futur per a noves activitats, especialment, per a activitats de màrqueting i comercials, i serveis compartits. Segons l'estudi, les ciutats que, a la resta de l'estat, competeixen amb l'àrea de Barcelona a l'hora d'atraure inversió estrangera són Madrid, Bilbao, Saragossa i València. Aquest últim cas destaca especialment per la seva localització en un extrem de l'eix mediterrani i la seva accessibilitat, tant marítima com terrestre. A escala internacional, l'àrea de Barcelona passa a competir amb ciutats com París, Milà, Londres, Lió i Frankfurt per la localització d'activitats de màrqueting, centres de serveis compartits d'administració i finances, i activitats productives de nivell tecnològic. D'altra banda, l'àrea de Barcelona se situa com una plataforma excel·lent d'accés al mercat peninsular, com s'observa en el fet que un 66% de les empreses estrangeres d'aquesta àrea tenen com a destinació principal la resta de l'estat. També cal destacar l'elevada internacionalització de les empreses estrangeres, ja que una de cada tres empreses ubicades a l'àrea de Barcelona té com a destinació dels seus productes i serveis el mercat europeu o mundial.