Pla mig del Comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, i la directora del Servei de Drets dels Animals a l'Ajuntament de Barcelona, Carme Ma…
Pla mig del Comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, i la directora del Servei de Drets dels Animals a l'Ajuntament de Barcelona, Carme Maté, a l'acte per la proposta de portar deslligats als gossos en determinats llocs, 20 de juliol de 2018 (Horitzontal)

Barcelona proposa 89 espais més on els gossos puguin anar deslligats en determinades hores

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona ha proposat 89 àrees d'esbarjo per a gossos deslligats en determinades franges horàries i cinc àmbits forestals a parcs urbans que afegeixen 604.944 m2 a altres espais on ja podien anar sense lligar. D'aquesta manera, la ciutat passa a disposar d'1.257.069 m2 d'espais sense comptar les superfícies de Collserola i les platges. L'Ajuntament i les entitats del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals es donen fins al setembre per completar la proposta i s'ha acordat que un grup de treball farà un seguiment i una avaluació durant un any de la implantació del projecte. Durant aquest temps de prova, no s'aplicarà cap sanció per dur el gos deslligat.

La nova proposta complementa els espais per a gossos deslligats ja existents a la ciutat. Fins al moment, Barcelona disposava de vint àrees d'esbarjo per a gossos deslligats de més de 700 m2 en qualsevol horari distribuïdes per tots els districtes, noranta àrees de menys de 700 m2, algunes de les quals s'han ampliat, com la de la Plaça Letamendi, que compta ara amb una superfície de 400 m2 i els espais de Collserola i les platges, la platja de gossos quan és temporada alta a les altres, on també els gossos poden anar deslligats.Després de treballar-ho amb els districtes i entitats i associacions dels barris, l'Ajuntament ha presentat en el marc del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals el primer esborrany de les àrees d'esbarjo en franges horàries per a gossos deslligats. Són Zones d'Usos Compartits (ZUC), àmbits de l'espai públic que poden ser places, jardins, rambles o parcs forestals i que s'afegeixen a les àrees anteriors. La nova proposta incorpora 89 espais nous repartits entre tots els districtes i barris a més dels cinc àmbits forestals a parcs urbans que se situaran al Parc de la Creueta del Coll, al Parc de l'Oreneta, al Parc del Guinardó, al Parc Güell i a Montjuïc. Pel que fa a gossos lligats, no es produeix cap canvi i podran seguir passejant per tota la ciutat, incloent 70 parcs d'aquesta.A partir de la presentació de l'esborrany de la proposta que s'ha presentat amb el grup de treball Convivència amb gossos a l'Espai Públic, s'ha designat que en la següent reunió del Grup de Treball al setembre es defineixin definitivament els espais a senyalitzar i implantar.Segons l'Ajuntament, per tal d'avaluar la idoneïtat, la suficiència i el marc de convivència entre les persones que conviuen amb gossos i el conjunt de la ciutadania, s'iniciarà un procés de seguiment i avaluació de les noves zones durant un any, abans de la implantació definitiva de l'ordenança. L'objectiu és aplicar-la amb la màxima garantia i consens possible, aconseguir que les àrees i zones per gossos deslligats siguin gestionades el millor possible i estudiar el funcionament i la idoneïtat de cada una de les àrees i zones definides així com avaluar les modificacions o la necessitat de crear-ne de noves, a més de veure el consens i el grau de millora de la convivència que aporten. Aquesta avaluació es durà a terme a través d'un programa de seguiment que aportarà dades d'ús i usuaris, a través del Grup de Treball de Convivència amb gossos a l'espai públic que es reunirà periòdicament i a través de l'anàlisi en espais de participació dels districtes. Durant aquesta fase, les ZUC per a gossos deslligats que se senyalitzin tindran la consideració de zones i horaris recomanats.Mentre el decret no estigui aprovat, seguiran vigents les exempcions a la sanció sense necessitat d'ampliar la moratòria ni, per tant, modificar l'ordenança. Aquesta va determinar que els gossos hauran d'anar lligats a l'espai públic i establia un termini per tal que la ciutat es pogués dotar d'equipaments i espais concrets per a gossos deslligats per tal de fer possible el seu esbarjo i socialització.El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha explicat que es necessita una bona solució per als gossos perquè Barcelona és una ciutat molt densa i amb usos molt diversos. "Hem de compatibilitzar el benestar dels animals, que és prioritari i fonamental per a aquest govern, però impulsant també la lògica d'aquesta ciutat on els nens i nenes no hagin de jugar només en espais tancats sinó que puguin jugar fora", ha comentat Ximeno, "Hem de fer una ciutat accessible per a tothom", ha afegit.

Anar al contingut