Barcelona llança un concurs de projectes per consolidar el parc dels Tres Turons com a gran pulmó verd

Barcelona llança un concurs de projectes per consolidar el parc dels Tres Turons com a gran pulmó verd

Barcelona llança un concurs de projectes per consolidar el parc dels Tres Turons com a gran pulmó verd

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona reactiva el desenvolupament del parc dels Tres Turons per consolidar-lo com a gran pulmó verd de la ciutat. El govern municipal ha convocat un concurs de projectes per definir un full de ruta que, a partir del planejament de 2010, permeti dibuixar el futur del parc sota criteris de gestió del verd i la biodiversitat, l'aigua i l'energia. El concurs identifica tres sectors diferents: la definició de l'estructura bàsica de camins i anelles a l'entorn dels turons; la millora de la continuïtat de les vores del parc; i l'ordenació dels entorns de les pedreres de Can Baró. Un jurat format per membres municipals, externs i representants veïnals escollirà un màxim de tres equips guanyadors que es donaran a conèixer el proper mes de març. Tot seguit, els guanyadors tindran quatre mesos i mig per redactar els avantprojectes, que seran la base a partir de la qual l'Ajuntament consensuarà amb el veïnat el projecte definitiu.

El govern municipal de Barcelona vol donar una mirada única a la millora global de la zona dels Tres Turons, situada entre els districtes d'Horta-Guinardó i Gràcia, d'una superfície de 123 hectàrees, que inclou els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll.Segons informa el consistori a través d'un comunicat, es tracta de "donar un impuls definitiu als Tres Turons, un dels grans espais naturals més importants de la ciutat i d'àmbit metropolità, juntament amb Montjuïc". A més, consideren que és el parc més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella per la seva magnitud, diversitat d'hàbitats, biomassa vegetal i riquesa faunística.L'àmbit del concurs abraça una superfície de 82 hectàrees, que correspon quasi en la seva totalitat als sòls qualificats a l'MPGM de 2010 com a parcs i jardins i els vials associats, i puntualment als destinats al reallotjament dels veïns a Can Baró. En queden exclosos els tres parcs ja consolidats avui dia, com són el Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i el del Guinardó històric.L'objectiu és atraure projectes per elaborar per primera vegada i després d'anys d'estudis, planejaments i intervencions puntuals, una proposta global i integral per al parc dels Tres Turons. El fil conductor que determinarà l'elecció de les actuacions a dur a terme seran els valors ecològics, de manera que el futur del parc es dibuixarà sota criteris paisatgístics i de gestió del verd, l'aigua i l'energia.El concurs, que tindrà dues voltes, es planteja per a equips multidisciplinaris amb membres especialistes en àmbits com el verd urbà, arquitectura, paisatgisme, enginyeria i biodiversitat, entre altres. De tots els participants, durant el mes de novembre se seleccionarà un màxim de nou equips que passaran a la segona volta del concurs. Aquests equips finalistes hauran de presentar les seves propostes i rebran un premi de 6.000 euros cadascun. Els guanyadors seran tres equips com a màxim, que es coneixeran el mes de març i rebran l'encàrrec de redactar els avantprojectes. El termini de redacció serà de quatre mesos i mig.