Barcelona disposarà del primer banc d'embrions destinats a l'adopció de tot el món

Els centres que es dediquen a la reproducció assistida a Catalunya guarden 20.000 embrions congelats. La llei preveu per als embrions sobrants implantar-los a la mateixa dona, donar-los en adopció a parelles amb problemes d'esterilitat, donar-los per a la investigació o bé destruir-los. Ara, un projecte, impulsat per l'Institut Marquès de Ginecologia, pretén trobar família a aquests embrions congelats sobrants. En aquest sentit, Barcelona disposarà del primer banc d'embrions destinats a l'adopció de tot el món.
Barcelona disposarà del primer banc d'embrions destinats a l'adopció de tot el món
l'Institut Marquès de Ginecologia

Barcelona disposarà del primer banc d'embrions destinats a l'adopció de tot el món

Els centres que es dediquen a la reproducció assistida a Catalunya guarden 20.000 embrions congelats. La llei preveu per als embrions sobrants implantar-los a la mateixa dona, donar-los en adopció a parelles amb problemes d'esterilitat, donar-los per a la investigació o bé destruir-los. Ara, un projecte, impulsat per l'Institut Marquès de Ginecologia, pretén trobar família a aquests embrions congelats sobrants. En aquest sentit, Barcelona disposarà del primer banc d'embrions destinats a l'adopció de tot el món.
Actualitzat
A Catalunya hi ha uns 20.000 embrions congelats. Són els embrions sobrants dels tractaments d'inseminació artificial que tenen acumulats els diferents centres de reproducció assistida. La llei vigent de novembre del 2003 preveu quatre possibilitats per als embrions sobrants: implantar-los a la mateixa dona, donar-los en adopció a parelles amb problemes d'esterilitat, donar-los per a la investigació o bé destruir-los. La llei també donava un any a les parelles per decidir el destí dels embrions congelats. I aquest termini acaba el proper 1 de novembre. L'Institut Marquès de Barcelona s'ha trobat que un 62% de les parelles no s'ha definit o els dóna la llibertat perquè sigui el centre qui decideixi el destí dels embrions. Per donar una nova sortida a aquesta quantitat d'embrions congelats han creat la Unitat d'Adopció d'Embrions, que va dirigida a tota la població. D'aquesta manera, dones sanes físicament i psíquicament, majors d'edat i que no tinguin més de 45 anys es poden convertir en receptores d'aquests embrions i en mares, segons ha explicat una ginecòloga de l'Institut Marquès, que té 1.700 embrions congelats, el 80% d'ells concebuts entre 1999 i 1989, a l'espera de ser transferits. El cost de cada transferència d'embrions serà de 2.225 euros, i s'estima que les possibilitats d'èxit per cada cicle de transferència són del 35%, encara que aquestes dades es basen en parelles amb problemes de fecunditat i no se sap la resposta que tindrà en dones sanes. La Unitat d'Adopció d'Embrions s'ubica al Centre Internacional de Medicina Avançada.