Barcelona aprova un pla per facilitar la integració dels immigrants i evitar els guetos

La ciutat de Barcelona està elaborant un pla per facilitar la integració de les persones immigrants i evitar que es cometin, d'aquesta manera, els errors que s'han produït en altres països d'Europa. Entre els projectes hi ha la creació de la figura de l'agent "antirumor", que es dedicarà a combatre els tòpics falsos que circulen sobre els immigrants. També es preveu crear el gestor d'espai públic per evitar conflictes de convivències, promoure el vot dels immigrants, homologar-los els títols acadèmics i adaptar els cementiris a totes les confessions. Ara mateix, el pla encara no té un pressupost assignat ni un calendari fixat.
Barcelona aprova un pla per facilitar la integració dels immigrants i evitar els guetos
Barcelona

Barcelona aprova un pla per facilitar la integració dels immigrants i evitar els guetos

La ciutat de Barcelona està elaborant un pla per facilitar la integració de les persones immigrants i evitar que es cometin, d'aquesta manera, els errors que s'han produït en altres països d'Europa. Entre els projectes hi ha la creació de la figura de l'agent "antirumor", que es dedicarà a combatre els tòpics falsos que circulen sobre els immigrants. També es preveu crear el gestor d'espai públic per evitar conflictes de convivències, promoure el vot dels immigrants, homologar-los els títols acadèmics i adaptar els cementiris a totes les confessions. Ara mateix, el pla encara no té un pressupost assignat ni un calendari fixat.
Actualitzat
Barcelona vol evitar els problemes d'altres ciutats amb la immigració.
Barcelona vol evitar els problemes d'altres ciutats amb la immigració.
Després d'una dècada en la qual les polítiques municipals en l'àrea d'immigració s'han centrat sobretot en l'acollida, la ciutat de Barcelona prepara un nou pla, de caràcter transversal i elaborat amb la participació de 3.000 persones, amb l'estratègia de construir un sol model integrador de ciutat i de país, incorporant la diversitat.

Un dels punts estrella del pla és la creació d'una xarxa d'agents actius "antirumors", que s'encarregaran de diluir les falses notícies i els estereotips sobre els immigrants a través de reunions amb els veïns o mitjançant campanyes. Entre aquests tòpics que es volen desmentir hi ha rumors com que els comerciants nouvinguts no paguen impostos ni respecten la llei d'horaris, que les famílies immigrants reben més beques i ajudes socials que els autòctons.

L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, creu que la diversitat "és una gran oportunitat", tot i que la seva gestió sigui "complexa". Hereu ha manifestat que no és partidari del model de "multiculturalisme segregador amb aparença de tolerància", pel qual han optat a altres ciutats. Des del gener del 2000 fins ara, el percentatge de població immigrant a Barcelona ha passat del 3,5% al 17% de la població.