Baixa un 4,2% el risc de patir un accident greu o mortal a les carreteres catalanes

Barcelona (ACN).- El risc de patir un accident de trànsit greu o mortal a les carreteres catalanes ha baixat un 4,2% en l'últim trienni, segons l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP, elaborat pel RACC. La xifra surt de l'índex de risc de les carreteres, que ha passat de 25,5 en el trienni 2008-2010 a 24,4 en el trienni 2009-2011. L'índex s'obté de la divisió entre la xifra d'accidents greus i mortals i la mobilitat mitjana de vehicles per kilòmetre. Cap carretera catalana de la xarxa bàsica o comarcal té risc molt elevat, mentre que l'11% de les vies tenen risc elevat o molt elevat, davant del 39% del trienni 2001-2003.
Baixa un 4,2% el risc de patir un accident greu o mortal a les carreteres catalanes

Baixa un 4,2% el risc de patir un accident greu o mortal a les carreteres catalanes

Barcelona (ACN).- El risc de patir un accident de trànsit greu o mortal a les carreteres catalanes ha baixat un 4,2% en l'últim trienni, segons l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP, elaborat pel RACC. La xifra surt de l'índex de risc de les carreteres, que ha passat de 25,5 en el trienni 2008-2010 a 24,4 en el trienni 2009-2011. L'índex s'obté de la divisió entre la xifra d'accidents greus i mortals i la mobilitat mitjana de vehicles per kilòmetre. Cap carretera catalana de la xarxa bàsica o comarcal té risc molt elevat, mentre que l'11% de les vies tenen risc elevat o molt elevat, davant del 39% del trienni 2001-2003.