Ascó II torna a estar aturada després de detectar que els cabals d'aigua de dos generadors no es corresponien amb els dissenyats

La central nuclear d'Ascó II torna a estar aturada, després que els inspectors del Consell de Seguretat Nacional observessin que els cabals de dues de les tres bombes d'aigua d'alimentació auxiliar dels generadors de vapor estaven per sota dels valors establerts. En aquest sentit, s'ha aturat la central "per adoptar les mesures correctores oportunes". Es tracta de la cinquena aturada d'Ascó II aquest mes de maig, després de quatre parades provocades principalment per problemes amb un generador de vapor.
Ascó II torna a estar aturada després de detectar que els cabals d'aigua de dos generadors no es corresponien amb els dissenyats
Ascó

Ascó II torna a estar aturada després de detectar que els cabals d'aigua de dos generadors no es corresponien amb els dissenyats

La central nuclear d'Ascó II torna a estar aturada, després que els inspectors del Consell de Seguretat Nacional observessin que els cabals de dues de les tres bombes d'aigua d'alimentació auxiliar dels generadors de vapor estaven per sota dels valors establerts. En aquest sentit, s'ha aturat la central "per adoptar les mesures correctores oportunes". Es tracta de la cinquena aturada d'Ascó II aquest mes de maig, després de quatre parades provocades principalment per problemes amb un generador de vapor.
Actualitzat

El Consell de Seguretat ha informat que van detectar que els cabals d'aigua de dos generadors de vapor no es corresponien amb els dissenyats durant l'última inspecció que han portat a terme els seus inspectors. Unes anomalies que, segons ha explicat, no estan relacionades amb les dels tancaments de les vàlvules d'aigua d'alimentació que van provocar tres de les parades que hi ha hagut aquest mes de maig a Ascó II.

Després que els tècnics del CSN observessin que els cabals estaven per sota dels valors establerts, el director ha decidit aturar la central nuclear "per adoptar les mesures correctores oportunes" i ha comunicat al CSN "la iniciació de la parada manual".

Finalment, el Consell de Seguretat ha anunciat que aquesta actuació no ha suposat cap risc per als treballadors d'Ascó II, la població, ni el medi ambient, i que està pendent de classificació a l'escala internacional de successos naturals.