Aprovats 48,5 milions d'euros per a noves obres de regadius

El govern de la Generalitat ha aprovat el pla economicofinancer de l'empresa pública Regs de Catalunya, S.A. (REGSA) per al període 2003-2012. Aquest pla correspon als estudis, projectes i obres en matèria de regadius a realitzar per l'empresa pública REGSEGA per compte de la Generalitat de Catalunya. En concret, el pla preveu una inversió de 48,5 milions d'euros durant aquest any 2003 i una inversió de 107,5 milions d'euros durant l'any 2004.
Aprovats 48,5 milions d'euros per a noves obres de regadius
Inversions

Aprovats 48,5 milions d'euros per a noves obres de regadius

El govern de la Generalitat ha aprovat el pla economicofinancer de l'empresa pública Regs de Catalunya, S.A. (REGSA) per al període 2003-2012. Aquest pla correspon als estudis, projectes i obres en matèria de regadius a realitzar per l'empresa pública REGSEGA per compte de la Generalitat de Catalunya. En concret, el pla preveu una inversió de 48,5 milions d'euros durant aquest any 2003 i una inversió de 107,5 milions d'euros durant l'any 2004.
Actualitzat
El pla preveu l'execució d'actuacions ja iniciades, com ara el regadiu del Segrià Sud i la segona fase del regadiu de la Terra Alta o el regadiu a Freginals. També té en compte l'inici durant aquest any de diverses actuacions en matèria de regadius, com ara la quarta etapa del regadiu del Garrigues Sud, el tram B del regadiu de l'Algerri-Balaguer i la seva xarxa de reg, la tercera fase del regadiu de la Terra Alta, i els regadius amb aigües residuals a la Sénia i a Blanes, entre d'altres. Amb l'aprovació d'aquest pla també es garanteix la finalització durant aquest període d'actuacions tan destacades com el regadiu de l'Algerri-Balaguer, el Garrigues Sud o el regadiu del Segrià Sud. També inclou l'actuació del nou regadiu a la conca de Tremp. Cal assenyalar que aquest pla no té en compte les actuacions corresponents al Segarra-Garrigues, atès que, el govern de la Generalitat va crear l'any 2002 l'empresa pública Regs Sistema Segarra ¿ Garrigues, S.A. (REGSEGA) per a l'execució de les actuacions que van al seu càrrec d'aquesta actuació i que compta amb la seva pròpia línia de finançament a través del pla economicofinancer de l'empresa pública REGSEGA aprovat pel govern de la Generalitat el 15 d'abril passat.