Aprovat el projecte de les obres de millora de la carretera del Catllar

La comissió de govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat el projecte modificat de les actuacions de reforç del ferm a la carretera TP-2039, del Catllar a l'N-340, amb un pressupost de 768.791,21 euros. Les obres, que es materialitzaran en onze actuacions puntuals a la carretera, consistiran en el condicionament del paviment en punts concrets i a les interseccions, la remodelació de cunetes i talussos en diversos llocs i una actuació general de reforç de ferm a la resta de la carretera amb una capa de 5 centímetres d'aglomerat en calent.
Aprovat el projecte de les obres de millora de la carretera del Catllar
Tarragona

Aprovat el projecte de les obres de millora de la carretera del Catllar

La comissió de govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat el projecte modificat de les actuacions de reforç del ferm a la carretera TP-2039, del Catllar a l'N-340, amb un pressupost de 768.791,21 euros. Les obres, que es materialitzaran en onze actuacions puntuals a la carretera, consistiran en el condicionament del paviment en punts concrets i a les interseccions, la remodelació de cunetes i talussos en diversos llocs i una actuació general de reforç de ferm a la resta de la carretera amb una capa de 5 centímetres d'aglomerat en calent.
Actualitzat
Les obres es completaran instal·lant senyalització horitzontal i vertical i posant balises amb nous suports que incorporen proteccions cilíndriques a les barreres de seguretat, d'acord amb la nova normativa de cara a procurar, sobretot per als motoristes, que en cas de caiguda l'impacte amb els suports sigui esmorteït el màxim possible. Amb l'aprovació definitiva del projecte s'iniciarà l'expropiació forçosa dels béns i drets afectats, ja que l'anterior aprovació del projecte porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació de la zona.