Aprovada l'ocupació urgent dels béns expropiats pel projecte de la línia elèctrica de l'Arboç i Castellet i la Gornal

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat l'ocupació urgent dels béns i els drets afectats d'expropiació per poder executar les obres de construcció d'una línia elèctrica que afectarà els municipis de l'Arboç i Castellet i la Gornal. El Pla especial urbanístic, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2012, preveu l'estesa de xarxa elèctrica soterrada de mitjana tensió per millorar el subministrament del Mestral, situat a l'Arboç. Es tracta d'un sector residencial que pateix problemes de subministrament elèctric, ja que les línies de mitjana tensió pròximes no garanteixen la potència total demanada.
Aprovada l'ocupació urgent dels béns expropiats pel projecte de la línia elèctrica de l'Arboç i Castellet i la Gornal

Aprovada l'ocupació urgent dels béns expropiats pel projecte de la línia elèctrica de l'Arboç i Castellet i la Gornal

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat l'ocupació urgent dels béns i els drets afectats d'expropiació per poder executar les obres de construcció d'una línia elèctrica que afectarà els municipis de l'Arboç i Castellet i la Gornal. El Pla especial urbanístic, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l'any 2012, preveu l'estesa de xarxa elèctrica soterrada de mitjana tensió per millorar el subministrament del Mestral, situat a l'Arboç. Es tracta d'un sector residencial que pateix problemes de subministrament elèctric, ja que les línies de mitjana tensió pròximes no garanteixen la potència total demanada.