Aprovada la Llei catalana de Protecció d'Animals, una de les més avançades del món

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Protecció d'Animals. Una llei que, en opinió dels experts, és una de les més avançades en aquesta matèria que s'han fet fins ara. Es tracta d'una llei que entre altres coses preveu un enduriment de les sancions pels que maltractin animals i la prohibició d'eutanàsies sense el vistiplau dels veterinaris.
Aprovada la Llei catalana de Protecció d'Animals, una de les més avançades del món
Parlament de Catalunya

Aprovada la Llei catalana de Protecció d'Animals, una de les més avançades del món

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de Protecció d'Animals. Una llei que, en opinió dels experts, és una de les més avançades en aquesta matèria que s'han fet fins ara. Es tracta d'una llei que entre altres coses preveu un enduriment de les sancions pels que maltractin animals i la prohibició d'eutanàsies sense el vistiplau dels veterinaris.
Actualitzat
Els veterinaris barcelonins s'han mostrat molt satisfets amb la reforma que avui ha aprovat el Parlament, i que possiblement farà de la Llei catalana de Protecció d'Animals una de les més avançades del món. Una reforma que consideraven imprescindible per a una millor integració dels animals de companyia, fins i tot els exòtics, en la societat, i també per aconseguir una tinença responsable dels propietaris. Els punts més importants de la reforma són, segons els veterinaris: 1 - El reconeixement dels animals com a sers físicament i psicològicament sensibles 2 - Un control més estricte de la cria i comerç dels animals 3 - Els venedors i cuidadors d'animals hauran de rebre obligatòriament una formació específica 4 - Es tipificaran les sancions per maltractament o males conductes amb animals 5 - I es prohibirà l'eutanàsia d'animals sense prescripció veterinària, una norma, però, que no entrarà en vigor fins al 2007 per les dificultats d'aplicació que generaria ara mateix tenint en compte els mitjans i les instal·lacions disponibles actualment. Precisament, una de les preocupacions dels veterinaris és que la llei reformada estigui prou ben dotada de fons i mitjans per a una correcta aplicació. Una dotació pressupostària suficient per construir més i millors instal·lacions d'acolliment, que potenciï la identificació d'animals amb microxip i, sobretot, que permeti destinar més personal per vigilar el compliment de la llei i sancionar-ne les violacions.