Aprovada la delimitació definitiva de les zones de protecció especial per les aus a Lleida

Barcelona (ACN).- El Govern ha donat aquest dimarts el vistiplau definitiu a l'ampliació en 1.597,50 hectàrees de diversos espais de la xarxa Natura 2000 a la plana de Lleida. Aquesta modificació s'ha fet per donar compliment a dues sentències condemnatòries emeses pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Aquesta nova ampliació ha tingut un període d'informació pública durant el qual s'han rebut 60 al·legacions i ara el Govern l'enviarà a la Comissió Europea.
Aprovada la delimitació definitiva de les zones de protecció especial per les aus a Lleida

Aprovada la delimitació definitiva de les zones de protecció especial per les aus a Lleida

Barcelona (ACN).- El Govern ha donat aquest dimarts el vistiplau definitiu a l'ampliació en 1.597,50 hectàrees de diversos espais de la xarxa Natura 2000 a la plana de Lleida. Aquesta modificació s'ha fet per donar compliment a dues sentències condemnatòries emeses pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Aquesta nova ampliació ha tingut un període d'informació pública durant el qual s'han rebut 60 al·legacions i ara el Govern l'enviarà a la Comissió Europea.