Alerten de la davallada de la qualitat dels estudis superiors per la falta de finançament

La deficiència del finançament públic és un problema per a la qualitat dels estudis superiors arreu del món. Segons dades del primer informe de "L'educació superior al món", la poca inversió d'alguns governs, sobretot els que es troben en vies de desenvolupament, afavoreix l'entrada de proveïdors privats en el camp de l'ensenyament. Això provoca que la qualitat en els estudis davalli. L'estudi demana als estats que dediquin més recursos a aquests estudis i que permetin, amb controls, l'entrada de fons privats.
Alerten de la davallada de la qualitat dels estudis superiors per la falta de finançament
"L'educació superior al món"

Alerten de la davallada de la qualitat dels estudis superiors per la falta de finançament

La deficiència del finançament públic és un problema per a la qualitat dels estudis superiors arreu del món. Segons dades del primer informe de "L'educació superior al món", la poca inversió d'alguns governs, sobretot els que es troben en vies de desenvolupament, afavoreix l'entrada de proveïdors privats en el camp de l'ensenyament. Això provoca que la qualitat en els estudis davalli. L'estudi demana als estats que dediquin més recursos a aquests estudis i que permetin, amb controls, l'entrada de fons privats.
Actualitzat
El primer estudi sobre l'estat de l'ensenyament superior al món, dut a terme per la Unesco i més de cent universitats mundials, com la Universitat Politècnica de Catalunya, destaca que els estats hauran d'augmentar el finançament d'aquests estudis, a més d'obrir les portes a la participació de fons privats.

Segons l'estudi, la taxa de matrícules entre el 2001 i el 2002 deixa clares les desigualtats. Així, als Estats Units, el nombre d'estudiants entre els que tenen entre 19 i 23 anys que cursen estudis superiors és del 81%; a Rússia, el 70%; a la Unió Europea, el 55%; i a Espanya, que creix sobre la mitjana europea, del 59%.

Però per Europa, el problema és que ha d'augmentar les matriculacions per poder ser competitiva en aquest món globalitzat. I per això fan falta més diners.

L'informe denuncia el creixement d'universitats privades de molt baixa qualitat i que busquen, per damunt de tot, el benefici econòmic. Moltes d'aquestes universitats es troben en països en vies de desenvolupament, això ha d'obligar els estats, segons els responsables de l'estudi, a finançar l'ensenyament superior.

En definitiva, l'estudi assenyala que el sector privat ha de participar en el finançament de l'ensenyament superior, però controlat, és a dir, sense imposar els continguts i els valors.