"Caminar des del centre" ha quedat en primer lloc en el projecte dels eixos verds

Així seran les superilles de l'Eixample: projectes guanyadors d'eixos verds i de places

El jurat ha considerat, entre altres elements per als eixos verds, el protagonisme del vianant, la desaparició de l'asfalt i el foment de la vida de barri i del comerç de proximitat

RedaccióActualitzat

L'Ajuntament de Barcelona ha fet públics aquest dimecres els guanyadors dels concursos per dissenyar quatre eixos verds i quatre places de l'Eixample.

D'aquesta manera, s'estendrà a aquest barri el concepte de superilla, després de les experiències desenvolupades al Poblenou, Sant Antoni i Horta. Al novembre, l'Ajuntament va presentar aquest pla, que pretén que marqui com serà a Barcelona el "carrer del segle XXI".

En total, en els concursos s'hi han presentat 86 propostes. En el cas dels eixos verds, el primer classificat redactarà el document de model d'espai públic dels eixos verds, que fixarà les bases per al desenvolupament i l'execució dels futurs projectes d'eixos verds. Ho farà de manera col·laborativa amb la resta de guanyadors. Per a les quatre places, cada guanyador redactarà i executarà el projecte.


Foment de la vida de barri

En l'àmbit de nou model d'espai públic i futurs eixos verds s'hi han presentat un total de 40 propostes.

Basant-se en paràmetres com la capacitat de definir millor un model de nou carrer, resoldre la complexitat dels requeriments tècnics i adaptar-se a les necessitats i a l'evolució en el temps, s'han seleccionat quatre propostes guanyadores.

En primer lloc ha quedat "Caminar des del centre", de l'equip UTE b67 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, SCCLP. A continuació han estat seleccionats, per aquest ordre: "De SÒL a SOL (invariants i variants)" (UTE Esteyco-Cáceres Arquitectura + Estudi Martí Franch Arquitectura del paisatge + NABLABCN Studio); "Giraverd" (UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura, Urbanismo y Paisaje SL + Fabric Office, SCCLP) i "Galeries de vida" (UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU. + Agence Ter, SARL + Ana Coello de Llobet, SLP).

El treball conjunt tindrà diversos elements: protagonisme absolut del vianant, carrers que garanteixen l'accessibilitat universal, desaparició de l'asfalt, gran presència de verd, foment de la vida de barri i del comerç de proximitat i model de carrer sostenible.


Recuperar ambients antics

El projecte guanyador, "Caminar des del centre", destaca, segons el jurat, per la voluntat d'apropiació del carrer per part dels veïns i el concepte que dona nom al projecte, recuperant l'ambient i el paisatge dels antics carrers de la ciutat.

"De SÒL a SOL (invariants i variants)" aposta per diferenciar les diverses tipologies d'espai presents a tot l'eix: les places, les cruïlles, els trams d'intercanvi, els trams de jardí i silenci i els trams de mosaic.

A "Giraverd" es considera rellevant la inversió de la jerarquia vehicle-vianant i la diferent concentració del verd a les parts més amples dels xamfrans.

Finalment, "Galeries de vida" ha destacat, segons el jurat, pel concepte de tres ecosistemes diferenciats: ecosistema viu, ecosistema social i ecosistema de serveis. També n'han destacat l'aposta per una canòpia verda i la definició d'espais flexibles per adaptar-los a usos diferents.

Places amb singularitat i identitat pròpies

Pel que fa a les places, es van rebre 46 propostes. El jurat ha prioritzat les que donen a cada plaça una singularitat i identitat pròpies, s'adeqüen més bé a les necessitats i caràcter de cada lloc, posen especial atenció en els equipaments i plantes baixes i incorporen més bé el verd.

Hi ha un equip guanyador per a cadascuna de les quatre places, que s'encarregarà de redactar el projecte executiu. També hi ha un segon i un tercer classificats de cada plaça, a qui s'atorga un premi econòmic.

Per a la cruïlla del carrer del Consell de Cent amb el de Rocafort, la proposta és "El parlament de les espècies", de l'equip ‘Estudi08014. Arquitectura, ciutat, territori, SCPP, una proposta que genera un gran espai naturalitzat al centre de forma quadrada, de 1.000 m2, i organitza la plaça de manera concèntrica en funció dels usos que hi va generant.

A Consell de Cent amb Rocafort hi haurà "El parlament de les espècies"


A la cruïlla Consell de Cent amb Comte Borrell s'hi desenvoluparà "L'illa de les illes", el disseny presentat per UTE Clara Solà-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez. Proposa una plaça que funciona concèntricament, amb un quadrat permeable i naturalitzat al centre, amb una zona d'estar amb 16 arbres, i espai alliberat al seu voltant per fer-hi activitats i per als usos que actualment ja hi tenen lloc.

"Illa de les illes", a Consell de Cent amb Comte Borrell


"Jardí Illa" és el projecte per a la cruïlla de Consell de Cent amb Enric Granados, elaborat per UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + LAND LAB, laboratorio de paisajes, SL, que convertirà la plaça en un "jardí veïnal naturalista". En aquest entorn, ja força pacificat, es potenciarà la vida de barri amb zones d'estada i de joc i amb molt més verd.

El projecte "Jardí Illa"


L'equip UTE Under Project LAB, SCP + Bopba Arquitectura, SLP i la seva proposta "Superescocell" seran qui donaran forma a la futura plaça de Consell de Cent amb Girona. Partint de la idea que els escocells són la unitat natural mínima de l'Eixample, magnifica aquest element com un ecosistema metabòlic que cal potenciar i el fa extensiu per tota la plaça allà on és possible. En aquest cas, la presència d'una estació de metro en el subsòl ha obligat a concentrar la part verda i permeable al costat muntanya i ubicar altres usos, com l'estada o el joc, en les zones no tan plantades.

"
"Superescocell" donarà forma a la futura plaça de Consell de Cent amb Girona


La previsió és disposar dels vuit projectes executius al febrer de l'any vinent, iniciar les obres al juny del 2022 i acabar-les el primer trimestre del 2023.

El govern municipal invertirà 37,8 milions d'euros en aquestes primeres transformacions, dels quals 32,8 seran per a l'execució dels eixos verds i 5 per a les places.

Paral·lelament, s'està duent a terme el procés participatiu del projecte a escala de ciutat, de districte i de barris per al seguiment de la redacció dels projectes executius i de les obres.

 

ARXIVAT A:
Medi ambientEcologiaAjuntament de Barcelona
VÍDEOS RELACIONATS
Anar al contingut