Aigües de Barcelona es compromet a indemnitzar els clients que no rebin resposta en deu dies a les seves reclamacions

Aigües de Barcelona ha anunciat que vol millorar el servei que ofereix als seus usuaris. Per aquest motiu, la companyia indemnitzarà els clients en cas de no complir la carta de compromisos que ha signat avui amb l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Entre aquests compromisos, s'estableix un màxim de quatre dies per rebre subministrament un cop feta l'alta, i de deu com a límit per respondre reclamacions. Si Aigües de Barcelona dóna un servei deficitari en aquests dos aspectes, indemnitzarà els seus clients amb 15 euros en la factura següent. Pel que no hi haurà compensacions és pels talls d'aigua perquè la companyia els considera factors aliens.
Aigües de Barcelona es compromet a indemnitzar els clients que no rebin resposta en deu dies a les seves reclamacions
Barcelona

Aigües de Barcelona es compromet a indemnitzar els clients que no rebin resposta en deu dies a les seves reclamacions

Aigües de Barcelona ha anunciat que vol millorar el servei que ofereix als seus usuaris. Per aquest motiu, la companyia indemnitzarà els clients en cas de no complir la carta de compromisos que ha signat avui amb l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Entre aquests compromisos, s'estableix un màxim de quatre dies per rebre subministrament un cop feta l'alta, i de deu com a límit per respondre reclamacions. Si Aigües de Barcelona dóna un servei deficitari en aquests dos aspectes, indemnitzarà els seus clients amb 15 euros en la factura següent. Pel que no hi haurà compensacions és pels talls d'aigua perquè la companyia els considera factors aliens.
Actualitzat