Adjudicades les obres de millora de la Ronda de Granollers per 1,2 MEUR

Adjudicades les obres de millora de la Ronda de Granollers per 1,2 MEUR

Adjudicades les obres de millora de la Ronda de Granollers per 1,2 MEUR

ACN Granollers.-El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora de la seguretat viària a la Ronda de Granollers (C-352) per un import d'1,2 MEUR. Els treballs, que s'iniciaran abans de final d'any i duraran 6 mesos, es desenvoluparan en un tram d'uns 2 quilòmetres, concretament entre l'enllaç de la Roca del Vallès i l'enllaç de Cardedeu. Actualment la carretera C-352 o Ronda de Granollers al seu pas per l'est del nucli urbà està formada per dos carrils en sentit Cardedeu i un carril en sentit la Roca del Vallès. Els dos sentits de circulació estan separats amb una doble línia contínua amb zebrat interior i ressalts sonors.

Les obres consistiran bàsicament en la formació d'un separador central que permetrà delimitar físicament els dos sentits de circulació i evitar així els xocs frontals. El separador central serà una barrera rígida de formigó tipus New Jersey. La nova secció de la carretera estarà formada per un voral per un voral exterior d'un metre i mig, un carril de 3,5 metres, un voral interior de mig metre, la barrera de formigó, un voral interior de mig metre, dos carrils de 3,2 metres i un voral exterior d'un metre. Les actuacions previstes en les obres són la construcció de barrera de formigó com element separador de fluxos de circulació; l'eixamplament de la secció tipus, mitjançant l'ampliació de la plataforma de la via allà on sigui possible ocupant l'espai de les actuals bermes (espais en terres propers a la calçada); l'estesa de nova capa de trànsit a tot l'ample de la plataforma futura, és a dir, tant sobre la zona d'eixamplament com sobre la plataforma de C- 352; i la disposició de noves cunetes transitables com a elements de drenatge longitudinal. Aquestes cunetes, en ser trepitjables, representen de fet un sobreample de la calçada. També es col·locarà nova senyalització horitzontal d'acord amb la secció transversal proposada i adequació a la nova situació de la senyalització vertical, i hi haurà una adequació a la nova situació i a la normativa vigent dels sistemes de contenció de vehicles disposats als marges de la carretera.