Adapten la normativa de sancions en matèria laboral sobre els permisos inicials de treball als estrangers

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat modificar el Decret que regula la potestat sancionadora de la Generalitat de Catalunya per a infraccions i sancions relacionades amb matèries i riscos laborals, per tal d'adaptar la normativa a la nova competència assolida per la Generalitat de Catalunya d'atorgament dels permisos inicials de treball de les persones estrangeres. La Generalitat de Catalunya exercirà a partir de l'1 d'octubre les competències d'autoritzacions inicials de treball de les persones estrangeres, en compliment de l'Estatut d'autonomia.
Adapten la normativa de sancions en matèria laboral sobre els permisos inicials de treball als estrangers

Adapten la normativa de sancions en matèria laboral sobre els permisos inicials de treball als estrangers

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat modificar el Decret que regula la potestat sancionadora de la Generalitat de Catalunya per a infraccions i sancions relacionades amb matèries i riscos laborals, per tal d'adaptar la normativa a la nova competència assolida per la Generalitat de Catalunya d'atorgament dels permisos inicials de treball de les persones estrangeres. La Generalitat de Catalunya exercirà a partir de l'1 d'octubre les competències d'autoritzacions inicials de treball de les persones estrangeres, en compliment de l'Estatut d'autonomia.