Acuamed adjudica per 4 MEUR les obres de construcció de la depuradora de Sant Jaume d'Enveja

Sant Jaume d'Enveja (Montsià).- El consell d'administració de la societat estatal Acuamed ha adjudicat per 4 MEUR a la unió temporal d'empreses formada per Concisa S.A. i Passavant España S.A. les obres de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Jaume d'Enveja. L'actuació consisteix en la construcció d'una xarxa de col·lectors i d'una estació depuradora per al tractament de les aigües residuals urbanes del municipi, que seran depurades ¿tant les que es produeixen actualment com les previstes a mig termini- abans que s'aboquin a vies i lleres naturals. Així, es construirà un col·lector que interceptarà els col·lectors de la població i conduirà les aigües a la depuradora.
Acuamed adjudica per 4 MEUR les obres de construcció de la depuradora de Sant Jaume d'Enveja

Acuamed adjudica per 4 MEUR les obres de construcció de la depuradora de Sant Jaume d'Enveja

Sant Jaume d'Enveja (Montsià).- El consell d'administració de la societat estatal Acuamed ha adjudicat per 4 MEUR a la unió temporal d'empreses formada per Concisa S.A. i Passavant España S.A. les obres de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Jaume d'Enveja. L'actuació consisteix en la construcció d'una xarxa de col·lectors i d'una estació depuradora per al tractament de les aigües residuals urbanes del municipi, que seran depurades ¿tant les que es produeixen actualment com les previstes a mig termini- abans que s'aboquin a vies i lleres naturals. Així, es construirà un col·lector que interceptarà els col·lectors de la població i conduirà les aigües a la depuradora.